Reiki & Angelic Reiki

www.reikicoaching.se

                                                      

        Reiki för hälsans skull

  • Reiki kan frigöra spänningar och energiblockeringar.
  • Reiki är en underbar och behaglig behandlingsmetod för stressreducering.
  • Reiki är godkänt av Skatteverket som förebyggande och rehabiliterande friskvård, både som behandling och som utbildning för självhjälp.
  • Reiki används på många sjukhus (både offentliga och privata) runt om i världen som ett komplement till den mer konventionella vården.
  • Reiki ingår i sjuksköterskeutbildningen i de flesta amerikanska stater.
  • För mer fakta:  www.ishnol-inspirationskallan.se

 

 

 

 

"Healing is just not fixing things."   

 

-  Dr. Eric Pearl

                                                                             

                         Healing är ett samarbete mellan dig, utövaren och den universella livskraften.

                          Du måste vara beredd på att kanske förändra något i ditt liv för att tillåta den

                          läkande kraften inom dig nå ända fram.

 

         

 

 

 


 

 

 

 

                          

 

 

 

Livet är i ett ständigt energiflöde och det gäller för oss människor att försöka följa med i dessa vågrörelser; att lyssna till hjärtats röst. Jag har lyssnat till förändringarnas vindar och detta har lett fram till att det också blivit en hel del förändringar i mitt kursutbud.   


Namaste!

    

"I would like to see Reiki become so mainstream that it

would be a common thing for parents to take their children

to see a Reiki practitioner for their personal healing."

 

- Colleen Benini

 


 

 

Angelic Reiki©

 

Angelic Reiki© systemet består av fyra fristående kurser/workshops:

1 & 2, 3 & 4, Professionell utövare och Master Teacher. För att marknadsföra att du arbetar med Angelic Reiki© krävs att du gått kursen Professionell utövare.

Möjligtvis kommer jag att återuppta utbildningar i Angelic Reiki© under år 2020.

 

Alla fyra utbildningsnivåerna i Angelic Reiki kan med fördel göras samtidigt under en period av nio (9) dagar. Dessa komprimerade utbildningstillfällen hålls av Christine Core, England.

 

Om du lider av psykisk sjukdom eller liknande tillstånd bör du inte delta i utbildningen, inte heller om du är drogberoende.

 
"The New Shamballa workshops energy is the grounding power and essential back drop to Angelic Reiki. It will ground and empower everything you do." 

- Christine Core


New Shamballa är villkorslös kärlek och är mycket grundande. Alla övningar/ meditationer handlar om att vara här och nu - att vara i den kännande kroppen. 

Djup andlig filosofi om skapandets verklighet; inblick i Zen-filosofin.


 

 

 

 

 

 

Reiki & Angelic Reiki©


   

Copyright  ©  All Rights Reserved