Vem är jag?

www.reikicoaching.se

Vem är jag?

 

 

 

Ewa Paulina Olsson Hermansson

E-mail:  reikiewa@gmail.com   

Diplomerad Stresscoach m mental träning,

Reconnective Healing® Practitioner

                  Reikimaster/Reikilärare,                                 Teacher of New Shamballa,                         Angelic Reiki® Master Teacher,                                                                                                            Teacher of the Wisdom of Metatron 

                                                                                                              

                                                                                              Golden Heart of Merkabah Creation, Basic Practice  

                                   Founder & Teacher of the Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Energy School

 

 

Tankens läkande kraft - utifrån ett multidimensionellt kvantumperspektiv - kan vara  ett mycket kraftfullt och omskapande verktyg för välbefinnande. 2003 utbildade jag mig i mental träning (stresscoaching) hos professor Lars-Erik Uneståhl vid Skandinaviska ledarhögskolan och har varit verksam sedan dess som stresscoach/wellnesscoach, ofta i kombination med Reiki- och Angelic Reikisessioner för än mer bestående stressreducering och återhämtningReiki/Angelic Reiki är, liksom stresshantering/stresscoaching, sedan flera år tillbaka klassat av Skatteverket som friskvård och är därför avdragsgillt för arbetsgivaren."Follow that lights you up and you'll light up the world."

- Light is the new black - Rebecca Campbell       Under senare år har jag skapat ett eget utbildningssystem som jag kallar för

                   Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing

- tankens kraft & stresshantering för dig som vill följa ditt livsändamål -


 Det är med stor glädje i hjärtat jag låter dig kliva ombord på det tåget och följa med i livets underbara resa där Du börjar ta fullt ansvar för Ditt liv. Ingen annan gör det åt dig nämligen. Du tar ansvar för Ditt liv fullt medveten om att det är Du och ingen annan som styr Dina tankar. Det kan inledningsvis kännas både lite nervöst och utmanande att se sig själv som skapare av sitt liv, för så enkelt och behändigt det vore om vi kan skylla på andra för våra motgångar och tillkortakommanden i livet. Men minns att Du aldrig är ensam. Du är medskapare av Ditt liv tillsammans med den gudomliga Källan, så Du kan ha full tillit.

 

Innan Du påbörjar den här utbildningen är det viktigt att vi har ett inledande samtal tillsammans för att komma fram till om  den här utbildningsformen verkligen passar Dig just nu i livet. Om Du lider av någon psykisk sjukdom eller liknande tillstånd bör du inte delta i utbildningen.

 

 Är innehavare av F-skattsedel & ansvarsförsäkring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Golden Heart Merkabah of Creation.

 

Så här skriver min lärare i Merkabah, Liliann Gustavsson, på sin hemsida:

 

"Merkabah är en av de mest kraftfulla meditationsövningarna som finns på planeten just nu. Det var den mest hemliga och även den heligaste läran som gjordes av mysterieskolorna i Egypten och Grekland.  Genom att rätt lära sig att spinna vår Merkabah (Mer betyder ljus, Ka betyder Ande och Ba betyder kropp)  bildas en bro mellan högre och lägre intelligens som tillåter en prägling av den Gudomliga Lågan. Det höjer vår andliga vibration, lär oss, helar oss och skapar en regnbågsbro till Högre Kommunikation.

 

Merkabah är att uppnå uppstigande i detta liv. Genom att aktivera vår individuella Merkabah enligt den Gudomliga ordningen  gör vi alla runtomkring oss en tjänst och även för det kollektiva medvetandet och för mänskligheten Vi börjar också få instruktioner från Ljusets Broderskap och vi blir Världslärare.

 

Genom Merkabah blir ditt DNA - som flödar av Ljus och koder för uppstigande - aktiverat. Det  finns lagrat i vårt medvetande och  vi inser vår Själs uppdrag i detta liv. I vårt DNA finns också en holografisk representation av alla inkarnationer lagrat som vi har haft på denna planet. Du har blivit inkarnerad i speciella tider i jordens historia, så att det som en helhet kan skapa ett nät av erfarenheter.

 

Genom den så kallade uppstigandeprocessen kommer detta nät att aktivera en höjning av jordens multidimensionella vibration (utanför tid och rum).

 

Detta är en kurs på avancerad nivå, den rekommenderas bara till de som är vana att meditera och kan hantera sin energi och är grundade."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Du måste lära dig de andliga lagarna och följa dem exakt. Du kan inte anpassa dem till ditt gamla sätt att tänka. Du måste lära dig och rätta dig efter det nya språket, och när du gör det, 

kommer 'magikern' att visa sig i ditt nya liv."

                                                     - Louise L. Hay

 

 

 

 

"När du verkligen vill någonting verkar hela universum  för att du ska få din önskan uppfylld."

                                                     - Paulo Coelho

DE SJU TIDLÖSA PRINCIPERNA FÖR ETT UPPLYST LIV


1. Ta kontrollen över dina tankar

2. Följ ditt livsändamål

3. Utöva kaizen (förbättring)

4. Lev disciplinerat

5. Respektera din tid

6. Tjäna andra utan själviska motiv

7. Välkomna nuetCopyright  ©  All Rights Reserved