Mind-Body-Soul Quantum Healing - tankens kraft

www.reikicoaching.se

Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing 

- The magnetic frequency of thinking -

Tankens kraft & Stressreducering 

 

Set your mind free: The stress solution!

Några kursutvärderingar:

 

Stort innerligt TACK Ewa för helgens kurs Yophiel Mind, Body and Soul! Den va magisk. En riktigt "väckare". Kanonkurs! Tacksam.  

/Katarina


Tack för en fantastisk helg med mersmak. Tänkte bara att jag ville berätta om min upplevelse när jag återvände hem. Det känns som om jag har kommit tillbaka, men i en annan dimension. Jag är i min gamla vardag men med en helt annan frekvens som inte tillåter min gamla värld att komma in i mig. Jag känner mig uppgraderad på ett märkligt härligt sätt. Wiiiiiiiii Så nu gäller "no tjafs" Det här är absolut den bästa kursen. Tack vare den har min intuition stärkts. Kram och tack för allt! 

/Karin


Tack för en fantastisk kurs! 

/Ingrid


Det här är den absolut bästa kursen jag någonsin gått! Tack för en fantastisk kurshelg.

/Sofie


Jag har gått många andliga kurser genom åren, men Yophiel Mind-Body-Soulkursen är den utbildning som gett mig allra mest i utveckling. Så mycket ljus, så mycket kärlek, starkt och magiskt.

/Lena


Bästa kursen!!!

/Lina


Hej bästa Ewa!

Tack för en fantastisk helg, som alltid!

Har efteråt gått runt med en uppfylld känsla i kroppen och jag känner mig ”lättare” i kroppen. Snacka om pånyttfödelse! Och vilken huvudaktivitet jag märkte av under helgen.

Så här hände det grejor.

/Många kramar, Eva

 

 

Hej finaste bästa Ewa! Jag sitter och renskriver lite i papperen sedan vår underbara kurs. Den var verkligen ett uppvaknande! Äntligen tycker jag mig förstå det här med attraktionslagen lite mer. Det känns verkligen som om vi fått de rätta verktygen att jobba med.

/Kramar från S. A.

Denna, lite annorlunda kurs i tankens läkande kraft,  passar dig som vill förändra något i ditt liv till det bättre och därmed må bättre.

 

Min intention är att inspirera dig till att ta tillbaka din kraft och skapa dig det liv du är ämnad för.

 

De fyra stressreducerande "må-bra-stöttepelarna"

 jag delar med mig utav är i stora drag:

1. Tankens- och förlåtelsens helande kraft

2. Avslappning och återhämtning

3. Kostens helande inverkan på hälsan

4. Den helande kontakten med själen och det Högre Jaget

 

"Remember, if we are not happy with it,

we have the power to transform it." /P´taah

 

 

Såsom du tänker, så skapas dina känslor.

Du själv ansvarar för ditt eget välbefinnande genom dina tankar och känslor. Du väljer vad du vill tänka och du väljer vad du vill tro på.

På så sätt väljer du också vad du kommer att känna.

 

Nivåerna 1 - 2  är öppna för dig som är redo att ta tillbaka din kraft och som vill påbörja ditt inre förändringsarbete och befria ditt sinne och som känner en stor passion inför detta. Du har redan  en aning om eller förståelse för hur viktig och avgörande tankens kraft kan vara för ditt välmående på alla nivåer. Du har också en förståelse för eller i vart fall en känsla av att sinne, kropp och själ inte är separata delar utav människan utan att allt hänger ihop som en helhet. Kanske har du tidigare tagit emot någon form av energibehandling eller healingsession. Detta är inget krav, men förutsättning för deltagande i kursen är att du har ett öppet sinne.

 

"Du är här för att lära dig och förtydliga den personliga process genom vilken

du skapar tillsammans med det gudomliga."

- Heydan, ur boken Healing från det inre ljuset av Barbara Ann Brennan

 

Nivå 3,  Del A passar för alla som gått Nivåerna 1 -2. 

Nivå 3, Del B är specialanpassad coachingdel för dig som redan har erfarenhet av möten och samtal med människor. Utbildningen kan alltså med stor fördel tillämpas inte bara för egen del utan även i möten och i samtal med dina klienter och/eller elever.

 

Du som väljer att gå alla nivåerna 1 - 3 del A & B ges möjlighet att certifieras som Healingcoach/Wellnesscoach efter viss egenträning och coaching av minst 10 olika personer (vilket ska dokumenteras).

Som Wellnesscoach/Healingcoach inspirerar du till att väcka något inom de människor du möter så att de kommer till insikt om att de redan har all kunskap inom sig. Att vakna handlar också om att få kontakt med sin inre helande kraft och det handlar om att släppa och omvandla rädslor som hindrar oss här i livet. När sinnet är helat, helas även kroppen sägs det.

 

Alla lever vi tack vare den livsenergi (ki) som flödar genom oss och runtomkring oss. Livsenergin kan vara universellt/gudomligt styrd, men kan också styras via tankens kraft. I Reiki- och Angelic Reiki är ki gudomligt styrd, men kan vi även styra våra tankar  rätt ökar vi vårt välmående och vi är bättre rustade för att skapa oss det liv vi vill ha - och att bättre lyssna till själens vilja. När flödet av ki störs (framför allt genom våra tankar och känslor) försämras den hälsosamma funktionen i våra kroppar, i våra organ, celler  och vävnader. Störningar av ki är huvudorsaken till det vi kallar sjukdom - olika sjukdomstillstånd.

 

 

"Bara kärlek tillåter oss att vara fullt ut närvarande för

 oss själva och andra. Bara kärlek kan föranleda förändring."

/Barbara Brodsky, ur boken John of God

 

 

Oftast är vi inte riktigt medvetna om vad vi tänker på, vilka mönster vi har fastnat i, vilka präglingar vi bär på och många gånger har vi människor en tendens till att lägga skulden på andra för hur vi mår och hur vi har det. Vi är gudomliga medskapare av våra liv och som sådana har vi kraften till att förändra och höja vår frekvens, precis när vi villl, bara vi är medvetna om vilken frekvens våra tankar bär på. Allt går att skapa till det bättre. Du skapar ditt liv utifrån dina egna tankar. Allt skapande är som en vågrörelse av energi.

 

Om du känner att tiden är inne för dig att ta tillbaka din fulla kraft (kanske har du gett bort den till många under flera år) är detta sannerligen en kurs för dig.

 

 

"You are not IN the universe, your ARE the universe, an intrinsic part of it. Ultimately you are not a person, but a focal point where the universe is becoming conscious of itself. What an amazing miracle."

/Eckhart Tolle

 

 

"With our thoughts we create the world"

/Buddha

 

 

 

 

 

Varför helas inte alla människor på fysisk nivå?

 

"John of God sa  att jag skulle förbereda mig för helande genom att meditera över den healing jag behövde. Personalen på Casan uppmuntrade mig att fokusera på kärlek och förlåtelse medan jag mediterade. Jag återvände tre gånger till Casan och vid det sista besöket friskförklarades jag." - Barbara Ettleson, ur boken John of God

 

 

"Genom att omfamna och förlåta våra skuggsidor, förlåter vi också andras skuggor, och det onda i världen minskar."  - Deepak Chopra

 

 

"The physical body is an outward expression of that which is taking place within the mind (thoughts and emotions), energy field, chakras and the spirit of the individual. Thus, any healing technique which deals only with the physical body is incomplete. True healing comes about only when the cause of the condition or illness is addressed and realeased, erased from our cellular memory. - Jose Luiz

 

 

"En del finner det alltför svårt att förändra sin livsstil och sina fysiska, känslomässiga eller mentala vanor för att följa de andliga råd de har fått, men de förväntar sig ändå ett mirakulöst tillfrisknande. Dessa personer kan inte ta emot den healing de får på grund av sitt bristande personliga  engagemang i healingprocessen. "

 

- André Luiz, kanaliserad av Chico Xavier

 

 

 

 

 

 

Nivå 1:        2  dgr  

Tankens kraft - the magnetic frequency of thinking

 

* Sinnet - the Mind

* Vi är ett med alltet

* Avslappning och återhämtning: Stilla sinnet.

* The Law of Attraction: Varför fungerar den inte alltid?

* The Law of Will: On one level, free will is an     

   absolute reality, but from another level, it is a total

   illusion

* Vikten av att ha en tydlig intention

* Rädsla eller kärlek?

* Lets go of fear, lets go of karma 

* Olika frekvenser i vårt känsloliv och hur de

   påverkar oss

* Introduktion till Za-Zen

* Energimedicin

 

Nästa kurstillfälle:

"Läs under fliken Kurskalender & datum"                    

 Kursavgift: 1 500 kr

 

 

"It can be one of the most difficult things, looking at the fears that drive us. To know ourself means to understand the choices we make. And we create change inadvertently, as we identify and embrace everything we judge about ourselves."    - P´taah

 

------------------------------------------------------------

 

 

Nivå 2:        2 dgr + återträff 

 

Förlåtelsens- och den villkorslösa kärlekens helande kraft

 

* Sinnet - The Mind och Kroppen - The Body

* Kort repetition av nivå 1

* Förlåt och släpp taget, gör dig fri. 

* Villkorslös kärlek / Älska dig själv också

* Omfamna och förlåt dina skuggsidor

* Lyssna till ditt hjärta

* Vem är du?

* Varför helas inte alla människor på fysisk nivå?

   Vad blockerar? Vad är orsaken?

* Meditation: Rena kroppen från tungmetaller

* Stöd kroppens funktioner med rätt frekvenser och 

   näringsintag. Lyssna till din kropp: vad passsar dig?

    (Medial läkning & Medial läkning - kostguiden av Anthony   

    Williams)

* Egot (En kurs i Mirakler)

* Omvandla rädslor till villkors kärlek

* The Law of Karma - Orsak och verkan

 

 Nästa kurstillfälle:

"Läs under fliken Kurskalender & datum" 


Kursavgift: 1 500 kr

 

"Förlåtelse är befrielse"

 

--------------------------------------------

 

 

Nivå 3 består av två olika utbildningsdelar. Alla som vill och är intresserade kan

delta i del 3: A. Förkunskaper: Nivåerna 1 - 2.                      

2 dgr 

 

Nivå 3: A    Själens kraft 

 

Sinnet - The Mind, Kroppen - The Body och 

   Själen - The Soul

Kort repetition av nivåerna 1, 2 och 3

* Sluta kämpa

* Ditt syfte med livet. Vänd dig inåt och ta reda på 

   vem du är

* Esoterisk läkekonst

* Monaden - Själen - Personligheten

* Själens visdom

* Skillnaden mellan Själen och Översjälen

* Är Själen befriad från egot?

* "Vilka" energikroppar skalar Själen av sig?

* The Three Heavens and the Spiritual World

Treenigheten

* De Himmelska Planen

Stärk dina empatiska och intuitiva förmågor

* Utveckla din intuition

    (Du kommer att få med dig några olika verktyg som du kan          träna vidare på efter avslutad kurshelg.)

* Introduktion till Wellnesscoaching/Magic Mind

   Coaching

 

 

"När du har lärt dig hur du skall besluta tillsammans med Källan blir alla beslut lika lätta och naturliga som att andas. Det krävs ingen ansträngning, och du kommer att ledas lika varsamt som om du blev buren på en fridfull stig på sommaren."  Alan Cohen

 

 

Nästa kurstillfälle:

"Läs under fliken Kurskalender & datum" 

 

Kursavgift 3: A               2 222 kr

 

                                

 

"Din mentala utveckling är avgörande för hur du tar dig fram i livet och en spirituell kultivering är nödvändig för att du ska finna mening med det som händer dig och nå sinnesro."                                                  - Therese Lind

 

 

Nivå 3: B  Intuitiv Wellness Coaching 2 dgr +

                    1 återträff

Egen träning samt coaching av 10 personer      

 

Kursavgift 3: B                2 222 kr

 

Information, detaljerat kursupplägg och syfte ges till deltagare som anmält sig till Nivå 4 Del 1.

 

 

 

 

"När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar."


/Max Planck, teoretisk fysiker och Nobelpristagare

"Vi går nu in i energimedicinens era. Allting i universum har en frekvens och det enda du behöver göra är att förändra frekvensen eller skapa en motsatt frekvens. Så enkelt är det att förändra vad som helst i världen, vare sig det är en sjukdom eller ett känslomässigt problem eller vad det nu kan vara." 

 

 /Morris Goodman, författare & föreläsare

 

 

 

 

"When the mind is still,

the student of Zen experiences that there is no separate self that was born and will die,

but only consciousness itself,

within which everything has its existence."

 

/ Timothy Freke

 

 

 

"Mänskligheten har gåvan att vara medskapare, gåvan att ha en fri vilja

och gåvan att ha en fysisk kropp

och ett energimedvetande, inklusive avsikter och kärnessens.

 

Ni har det som behövs för att bli medvetna medskapare."

 

- Heydan,

ur Barbara Ann Brennans bok Healing från det inre ljuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright  ©  All Rights Reserved