Mind-Body-Soul Quantum Healing - kurser

www.reikicoaching.se

Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing

- The magnetic frequency of thinking -

Tankens kraft & Stressreducering 

 

Set your mind free: The stress solution!

Några kursutvärderingar:

 

Stort innerligt TACK Ewa för helgens kurs Yophiel Mind, Body and Soul!

Den var magisk. En riktigt "väckare". Kanonkurs! Tacksam.  

- Katarina


Tack för en fantastisk helg med mersmak. Tänkte bara att jag ville berätta om min upplevelse när jag återvände hem. Det känns som om jag har kommit tillbaka, men i en annan dimension. Jag är i min gamla vardag men med en helt annan frekvens som inte tillåter min gamla värld att komma in i mig. Jag känner mig uppgraderad på ett märkligt härligt sätt. Wiiiiiiiii Så nu gäller "no tjafs" Det här är absolut den bästa kursen. Tack vare den har min intuition stärkts. Kram och tack för allt! 

- Karin


Tack för en fantastisk kurs! 

- Ingrid


Det här är den absolut bästa kursen jag någonsin gått! Tack för en fantastisk kurshelg.

- Sofie


Jag har gått många andliga kurser genom åren, men Yophiel Mind-Body-Soulkursen är den utbildning som gett mig allra mest i utveckling. Så mycket ljus, så mycket kärlek, starkt och magiskt.

- Lena


Bästa kursen!!!

- Lina


Hej bästa Ewa!

Tack för en fantastisk helg, som alltid!

Har efteråt gått runt med en uppfylld känsla i kroppen och jag känner mig ”lättare” i kroppen. Snacka om pånytt-födelse! Och vilken huvudaktivitet jag märkte av under helgen. Så här hände det grejor.

- Många kramar, Eva

 

 

Hej finaste bästa Ewa! Jag sitter och renskriver lite i papperen sedan vår underbara kurs. Den var verkligen ett uppvaknande! Äntligen tycker jag mig förstå det här med attraktionslagen lite mer. Det känns verkligen som om vi fått de rätta verktygen att jobba med.

- Kramar från S. A.


"Det här är det bästa som har hänt mig. Jag känner mig så peppad!"

- Elisabeth


Denna lite annorlunda kurs i tankens läkande kraft är specialsydd

för enbart kvinnliga deltagare

- Femine Power -  


Den  passar dig som vill förändra något i ditt liv till det bättre och därmed må bättre. Min intention är att inspirera dig till att ta tillbaka din kraft och skapa dig det liv du villl ha och är ämnad för.


Hur kan du skapa wellness i ditt liv?


 

De fem stressreducerande och helande må-bra-stöttepelarna jag delar med mig utav är i stora drag:

1. Tankens magnetiska och helande kraft

2. Förlåtelsens helande kraft

3. Återhämtningens helande kraft

4. Kostens helande inverkan på hälsan


5. Hjärtats helande kraft. Den helande kontakten med din Själ och det Högre Jaget - upplevelsen av och kontakten med din djupa intuition
"Remember, if we are not happy with it,

we have the power to transform it."

- P´taah

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


"När du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar."


/Max Planck, teoretisk fysiker och Nobelpristagare

"Vi går nu in i energimedicinens era. Allting i universum har en frekvens och det enda du behöver göra är att förändra frekvensen eller skapa en motsatt frekvens. Så enkelt är det att förändra vad som helst i världen, vare sig det är en sjukdom eller ett känslomässigt problem eller vad det nu kan vara." 

 

 /Morris Goodman, författare & föreläsare

 

 

 

 

"When the mind is still,

the student of Zen experiences that there is no separate self that was born and will die,

but only consciousness itself,

within which everything has its existence."

 

/ Timothy Freke

 

 

 

"Mänskligheten har gåvan att vara medskapare, gåvan att ha en fri vilja

och gåvan att ha en fysisk kropp

och ett energimedvetande, inklusive avsikter och kärnessens.

 

Ni har det som behövs för att bli medvetna medskapare."

 

- Heydan,

ur Barbara Ann Brennans bok Healing från det inre ljuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Såsom du tänker, så skapas dina känslor.

Hur du tänker, känner och även vad du tror är sant eller icke sant, påverkar dig och din kropp.

Tankar kan vara välgörande och stärkande, men tankar kan också vara toxiska.

Tankar och känslor kan förändra kemin i din kropp. Du kan själv, genom att bli mer medveten om kvalitén på dina tankar och känslor förändra den kemin."90% av alla sjukdomar och läkarbesök

är ett resultat av stress."


- Bruce Lipton

 


Nivåerna 1 - 3  är öppna för dig som är redo att ta tillbaka din kraft och som vill påbörja ditt inre förändringsarbete och därmed befria ditt sinne. Du känner dessutom en stor passion inför denna förändring.


Du har redan  en aning om eller förståelse för hur viktig och avgörande tankens kraft kan vara för ditt välmående på alla nivåer. Du har också en förståelse för eller i vart fall en väl utvecklad känsla av att sinne, kropp och själ inte är separata delar utav människan utan att allt hänger ihop som en helhet. Med andra ord: Du har ett öppet sinne.


Kursens oika steg är framförallt anpassade för dig som redan är utbildad inom och/eller verksam med någon form av energibehandling eller i någon annan verksamhet där du är i kontakt och möten med andra människor. De här kursnivåerna passar naturligtvis även dig  som uppfyller de mer allmänna "kriterierna" ovan. Huvudsaken är att du har ett öppet sinne och känner att förändringens timma är slagen.


Vem är du egentligen?

Vad vill du?

Vilket är ditt syfte, vilket är din Själs syfte?


 

"Du är här för att lära dig och förtydliga den personliga process genom vilken

du skapar tillsammans med det gudomliga."

- Heydan, ur boken Healing från det inre ljuset av Barbara Ann Brennan

 


Nivå 4 är en specialanpassad Intuitive Wellness/Healing Coach del för dig som redan har erfarenhet av möten och samtal med människor och/eller klienter. Kanske är du Reikiutövare eller liknande, men känner att du saknar något i dina helande samtal. 

Förkunskaper: Nivå 1 - 3.

 

Du som väljer att gå alla nivåerna 1 - 4 ges möjlighet att certifieras som Healingcoach/Wellnesscoach efter 6 månaders egenträning och coaching därefter av minst 10 olika personer (vilket ska dokumenteras).

Som Wellnesscoach/Healingcoach inspirerar du till att väcka något inom de människor du möter så att de kommer till insikt om att de redan har all kunskap inom sig. Att vakna handlar också om att få kontakt med sin inre helande kraft och det handlar om att släppa och omvandla rädslor som hindrar oss här i livet. När sinnet är helat, helas även kroppen sägs det.


Alla lever vi tack vare den livsenergi (ki) som flödar genom oss och runtomkring oss. Livsenergin kan vara universellt/gudomligt styrd, men kan också styras via tankens kraft. I Reiki- och Angelic Reiki är ki gudomligt styrd, men kan vi även styra våra tankar  rätt ökar vi vårt välmående och vi är bättre rustade för att skapa oss det liv vi vill ha - och att bättre lyssna till själens vilja. När flödet av ki störs (framför allt genom våra tankar och känslor) försämras den hälsosamma funktionen i våra kroppar, i våra organ, celler  och vävnader. Störningar av ki är huvudorsaken till det vi kallar sjukdom - olika sjukdomstillstånd.

 

 

"Bara kärlek tillåter oss att vara fullt ut närvarande för

 oss själva och andra. Bara kärlek kan föranleda förändring."

- Barbara Brodsky, ur boken John of God

 

 

Oftast är vi inte riktigt medvetna om vad vi tänker på, vilka mönster vi har fastnat i, vilka präglingar vi bär på och många gånger har vi människor en tendens till att lägga skulden på andra för hur vi mår och hur vi har det. Vi är gudomliga medskapare av våra liv och som sådana har vi kraften till att förändra och höja vår frekvens, precis när vi villl, bara vi är medvetna om vilken frekvens våra tankar bär på. Allt går att skapa till det bättre. Du skapar ditt liv utifrån dina egna tankar. Allt skapande är som en vågrörelse av energi.

 

Om du känner att tiden är inne för dig att ta tillbaka din fulla kraft (kanske har du gett bort den till många under flera år) är detta sannerligen en kurs för dig.

 

 

"You are not IN the universe,

your ARE the universe, an intrinsic part of it.

Ultimately you are not a person,

but a focal point where the universe is becoming conscious of itself.

What an amazing miracle."

- Eckhart Tolle

 

 "With our thoughts

we create the world"

- Buddha

Nivå 1:        2  dgr  

Tankens kraft

- the magnetic frequency of thinking -

 

* Sinnet - the Mind

* Vi är ett med alltet

* Avslappning och återhämtning: Stilla sinnet.

* The Law of Attraction: Varför fungerar den inte alltid?

* The Law of Will: On one level, free will is an absolute reality, but from another level, it is a total illusion

* Vikten av att ha en tydlig intention

* Rädsla eller kärlek?

* Lets go of fear, lets go of karma 

* Olika frekvenser i vårt känsloliv och hur de påverkar oss

* Introduktion till Za-Zen

* Energimedicin

 

Nästa kurstillfälle:

"Läs under fliken Kurskalender & datum" 

 Kursavgift: 1 777 kr

 

 

"It can be one of the most difficult things, looking at the fears that drive us. To know ourself means to understand the choices we make. And we create change inadvertently, as we identify and embrace everything we judge about ourselves."    - P´taah

 
------------------------------------------------------------


Nivå 2:        2 dgr 

 

Förlåtelsens- och den villkorslösa kärlekens helande kraft

 

* Sinnet - The Mind och Kroppen - The Body

* Kort repetition av nivå 1

* Förlåt och släpp taget, gör dig fri. 

* Villkorslös kärlek / Älska dig själv också

* Omfamna och förlåt dina skuggsidor

* Lyssna till ditt hjärta

* Vem är du?

* Varför helas inte alla människor på fysisk nivå? Vad blockerar? Vad är orsaken?

* Meditation: Rena kroppen från tung-metaller

* Stöd kroppens funktioner med rätt frekvenser och näringsintag. Lyssna till din kropp: vad passsar dig?

 * Egot (En kurs i Mirakler)

* Omvandla rädslor till villkors kärlek

* The Law of Karma - Orsak och verkan

 

 Nästa kurstillfälle:

"Läs under fliken Kurskalender & datum" 

Kursavgift: 1 777 kr

 


"Förlåtelse är befrielse"


--------------------------------------

  

Nivå 3:  Själens kraft 

 

Sinnet - The Mind, Kroppen - The Body och  Själen - The Soul


Kort repetition av nivåerna 1, 2 och 3

* Sluta kämpa

* Ditt syfte med livet. Vänd dig inåt och ta reda på  vem du är

* Esoterisk läkekonst

* Monaden - Själen - Personligheten

* Själens visdom

* Skillnaden mellan Själen och Översjälen

* Är Själen befriad från egot?

* The Three Heavens and the Spiritual World

Treenigheten

Stärk dina empatiska och intuitiva förmågor

* Utveckla din intuition

   

* Introduktion till Wellness Coaching/Magic Mind Coaching

 

 

"När du har lärt dig hur du skall besluta tillsammans med Källan

blir alla beslut lika lätta och naturliga som att andas.

Det krävs ingen ansträngning,

och du kommer att ledas lika varsamt som om du blev buren på en fridfull stig på sommaren."  -

Alan Cohen

 

 

Nästa kurstillfälle:

"Läs under fliken Kurskalender & datum" 

 Kursavgift: 2 222 kr

 

                                

 

"Din mentala utveckling är avgörande för hur du tar dig fram

i livet och en spirituell kultivering

är nödvändig för att du ska

finna mening med det som

         händer dig och nå sinnesro."                                                  - Therese Lind

 

 

Nivå 4:  Intuitive Wellness Coaching/Healing Coaching


2 dgr +  2 återträffar

Efter de två kursdagarna får du hemuppgifter som omfattar egen träning under sex månader och därefter coaching av tio (10) personer.      

 

Kursavgift: 2 222 kr

 

Information, detaljerat kursupplägg och syfte me mera ges till deltagare som anmält sig till Nivå 4. 

 

 

 


 

"John of God sa  att jag skulle förbereda mig för helande genom att meditera över den healing jag behövde. Personalen på Casan uppmuntrade mig att fokusera på kärlek och förlåtelse medan jag mediterade. Jag återvände tre gånger till Casan och vid det sista besöket friskförklarades jag."

Barbara Ettleson, ur boken John of God

 

 

"Genom att omfamna och förlåta våra skuggsidor, förlåter vi också andras skuggor, och det onda i världen minskar." 

Deepak Chopra

 

 

"The physical body is an outward expression of that which is taking place within the mind (thoughts and emotions), energy field, chakras and the spirit of the individual. Thus, any healing technique which deals only with the physical body is incomplete. True healing comes about only when the cause of the condition or illness is addressed and realeased, erased from our cellular memory.

Jose Luiz

 

 

"En del finner det alltför svårt att förändra sin livsstil och sina fysiska, känslomässiga eller mentala vanor för att följa de andliga råd de har fått, men de förväntar sig ändå ett mirakulöst tillfrisknande. Dessa personer kan inte ta emot den healing de får på grund av sitt bristande personliga  engagemang i healingprocessen. "

 

- André Luiz, kanaliserad av Chico Xavier

 

 

 

 

 

Copyright  ©  All Rights Reserved