Helig Geometri Workshop

The Flower of Life


"Moment after moment,

everything comes out of nothingness.

This is the true joy of life."


- Zen master Shunryu Suzuiki

Sacred Geometry

Helig geometri är Ljusets språkVÄLKOMMEN

att ta steget in i en spännande, helande och andligt utvecklande 

2-dagars kurs/workshop i  

helig geometri och hela skapelsens natur ! 


"In the beginning it was six."I många år jag starkt tilltalats av viskningarna från det forntida antika Egypten med dess, för de flesta utav oss människor, dolda andliga visdom. Än idag bär jag med mig ett mycket starkt minne från 15-årsåldern då jag första gången stod framför bysten av Nerfertiti i Pergamonmuseumet i Berlin och än idag, nästan 50 år senare, finns känslan av upplevelsen kvar lika stark. Då i tonåren förstod jag inte mycket... jag kunde inte greppa de bakomliggande minnena. Med hjälp av bland annat mina drömmar har jag efter tid kunnat lägga ett större pussel. Bit för bit har ett större sammanhang uppenbarat sig.Vintern 1993 öppnades möjligheten att delta i en flera veckor lång utbildning i egyptologi och våren 1994 var jag äntligen på plats framför pyramiderna och den gåtfulla Sfinxen i Giza, strax utanför Kairo. 


När jag hösten 2003 påbörjade min utbildning i Stresscoaching genom mental träning med prof. Lars-Eric Uneståhl som lärare fick jag än mer inblick i helig geometri. Det var då jag mer konkret och praktiskt kom i kontakt med begreppet the Section Divine. Sedan dess har intresset blivit än starkare för vad som döljer sig i skapandets natur.

I juni 2018 hade jag den stora förmånen att kunna delta i en workshop med Christine Core som lärare i The Wisdom of Metatron och då hälldes än mer vatten på min kvarn.

  

Den här workshopen i Helig geometri  bygger på min inre och yttre kunskap, upplevelser, erfarenheter  och vägledning jag fått genom åren och det vill jag gärna dela med mig utav till dig. Förhoppningsvis kommer mycket av den glömda kunskapen att belysas även inom dig.


Överallt ser vi och blir påminda om helig geometri och skapandets natur. 

I västra Vrams kyrka till exempel kan du i ett blomliknande fönster se ett geometriskt mirakel; hela skapelseprocessen på sex dagar. "I begynnelsen var det sex (6)." Dessa sex cirkulära blomblad med den sjunde cirkeln i mitten ingår i The Flower of Life.


Överallt finner du helig geometri, i makrokosmos likväl i mikrokosmos; i den fysiska världen och i den metafysiska världen. Vad vore universum, du och jag utan helig geometri? Intet. Utan helig geometri, inget liv."Ingen okunnig i geometrin må träda in under mitt tak.".

                                         - Platon (428 - 348 f Kr)         


"On his deathbed the modern Zen master Shunryu Suzuki was asked by a student where they would meet in the future.


He silently drew a circle in the air."

Sacred Geometry Workshop      - Steg 1 -


Vi kommer under helgen att gå igenom, uppleva, skapa och erfara en hel del och här nedan kan du se ett litet axplock ur innehållet:


* Den skapande kreativa principen i hela universum.

* The Flower of Life:  Vad döljer sig däri? Vilken dold information om hela

    skapelseprocessen finns där? 

* Metatrons kub med dess för hela universum viktiga informationssystem och nyckeln

   till djupare kunskap om allt som är. 

* Läkande och frekvenshöjande meditationer med hjälp av den heliga geometrins former

   och Metatrons kub.

* Helig geometri inom och bortom religionernas gränser.

* Universums matematik och talens relationer.

* Det gudomliga snittet.

* Heliga symboler genom tiderna. Lär dig se och förstå dem.

* Kunskapen om helig geometri under flera årtusenden.

* Planeters heliga gemometri.

* Hur vi människor med våra energikroppar korrelerar till allt som är... och kanske kan

   du under kurshelgen börja minnas vem du egentligen är?


Du kommer under de båda kursdagarna bli väl bevandrad i skapandets hemligheter 

   och hur allt är skapat enligt en speciell högre ordning. Du kommer att uppleva din

   värld på ett nytt och fascinerande sätt, du kommer att se med andra ögon och du

   kommer att få en helt annan förståelse för allt som är.


Allt är cirkulär energi, ända sedan begynnelsen och in i evigheters evigheter.


Kursen är framförallt ett komplement och vidareutveckling för dig som

tidigare gått utbildningar hos Ishnol Inspirationskällan. 

Du bör har förkunskaper i:

Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing steg 1 & 2 eller Reiki Master eller

Angelic Reiki PP eller New Shamballa.

Har du annan motsvarande erfarenhet är du också hjärtligt välkommen!Kursavgift: 2 222 kr inkl. kurspkompendium.

(Kursagiften korrelerar till det gamla pytagoreiska siffersystemet.)Sacred Geometry Workshop      - Steg 2 -

2-dagars fortsättningskurs - Mysterieundervisning - för dig som vill minnas mer.

Kursavgift: 2 222 kr

Hur kommer det sig att de flesta utav oss

upplever något som vackert, harmoniskt

eller proportionerligt? 

Är det en slump att så många människor fascineras av Leonardo da Vincis berömda målning "Mona Lisa"?


Vad är det som ständigt återkommer i naturen på olika vis, i målningar, i gamla katedraler och kyrkor, i Fibonaccis talföljd med mera?

Det är det Gyllene snittet 1.618  

- Section Divine -

The golden section ratio.Fibonaccis talserie:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
Metatrons kub

är en av de absolut viktigaste informationssystem som finns i hela universum.

"Geometri är kunskapen om

det evigt existerande.

Kan vi överhuvudtaget förstå oss själva

eller förstå varför vi är här,

om vi inte söker formen

som skapade oss och universum?"


- Pythagoras (ca 570 - ca 495 f Kr)


Några deltagarkommentarer:


"Bästa kursen!"


"Så intressant detta är! Nu när man fått upp ögonen för heliga geometriska symboler ser man de nästan överallt!"


"Tack Ewa, vilken fantastisk kunskap du förmedlar! Jag har fått så mycket mer förståelse för helheten om helig geometri. Ser framemot fortsättningen...."


"Tusen tack för en underbar kurshelg!"


De fem platonska kropparna

Varifrån härstammar de platonska kropparna?

Vilken är deras källa?

De fem platonska kropparna härstammar från den tredje rotationen i Skapelseprocessen - The Fruit of Life - och de finns "gömda" bland linjerna i Metatrons kub, men det finns mer information än så...