Helig geometri Workshop

The Flower of Life

 De två första sfärerna   i   skapelseprocessens   första dag frambringar   en vesica pisces.


"Moment after moment, everything comes out of nothingness.

This is the true joy of life."


- Zen master Shunryu Suzuiki

Det gyllene snittet 0.618 eller 1.618     

- Section Divine -

The golden section ratioHur kommer det sig att de flesta utav oss upp-lever något som vackert, harmoniskt eller proportionerligt? Är det en slump att så många människor fascineras av Leonardo da Vincis berömda målning "Mona Lisa"?


Vad är det som ständigt återkommer i naturen på olika vis, i målningar, i gamla katedraler och kyrkor, i Fibonaccis talföljd med mera? Det är det gyllene snittet. Delar du en sträcka i en längre del (a) och i en kortare del (b) är det gyllene snittet när förhållandet mellan (a) och (b) är detsamma som förhållandet mellan a + b till a, det vill säga att det Gyllene snittet är φ=a+ba=ab


Du kommer under de båda kursdagarna bli väl bevandrad i skapandets hemligheter och hur allt är skapat enligt en speciell högre ordning. 

Du kommer att uppleva din värld på ett nytt och fascinerande sätt, du kommer att se med andra ögon och du kommer att få en helt annan förståelse för allt som är.


I ett pentagram inuti en pentagon, som du ser här ovan, kan du se olika par av linjer. Längden av sådana par av linjer ingår i förhållandet av avstånd som finns i the golden section ratio; 0.618 eller 1.618 

Helig geometri   

- Steg 2 -

Mysterieundervisning

2-dagars fortsättningskurs för dig som vill veta mer. 


Helig geometriNu äntligen är det dags att välkomna dig till att kliva in i denna spännande mysterie-undervisning med två fullspäckade dagar av skapande.


VÄLKOMMEN

TILL EN UNDERBAR OCH ANDLIGT UTVECKLANDE 

2-DAGARS KURS/WORKSHOP I

HELIG GEOMETRI & SKAPANDETS NATUR


I många år jag starkt tilltalats av viskningarna från det forntida antika Egypten med dess, för de flesta utav oss människor, dolda andliga visdom. Än idag bär jag med mig ett mycket starkt minne från 15-årsåldern då jag första gången stod framför bysten av Nerfertiti i Pergamonmuseumet i Berlin. Jag kunde svårligen slita mig ifrån rummet där Nefertitibysten fanns att beskåda och än idag, nästan 50 år senare, finns känslan av upplevelsen kvar lika stark. Då i tonåren förstod jag inte mycket... jag kunde inte greppa de bakomliggande minnena. Med hjälp av bland annat mina drömmar har jag efter tid kunnat lägga ett större pussel. Bit för bit har ett större sammanhang uppenbarat sig.  Vintern 1993 öppnades möjligheten att delta i en flera veckor lång utbildning i egyptologi och våren 1994 var jag äntligen på plats framför pyramiderna och den gåtfulla Sfinxen i Giza, strax utanför Kairo. 


När jag hösten 2003 påbörjade min utbildning i Stresscoaching genom mental träning med prof. Lars-Eric Uneståhl som lärare fick jag än mer inblick i helig geometri. Det var då jag mer konkret kom i kontakt med begreppet the Section Divine. Sedan dess har intresset blivit än starkare för vad som döljer sig i skapandets natur. I juni 2018 hade jag den stora förmånen att kunna delta i en workshop med Christine Core som lärare i The Wisdom of Metatron och då hälldes än mer vatten på min kvarn.  

Den här workshopen i Helig geometri  bygger på min inre och yttre kunskap, upplevelser och vägledning jag fått genom åren och det vill jag gärna dela med mig utav till dig. Förhoppningsvis kommer mycket av den glömda kunskapen att belysas även inom dig.


Överallt ser vi och blir påminda om helig geometri och skapandets natur. Härom dagen befann jag mig på orgelkonsert i Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Hela kyrkan, precis som så många andra gamla anrika kyrkobyggnader, är uppförd i enlighet med helig geometri. Över predikstolen till exempel finns ett "tak" som är skapat i formen av ett hexagon (se symbolen här ovan till vänster). När jag var ute och vandrade i Vattenriket samma dag upptäckte jag delar av ett större getingbo som fallit ned på marken, fyllt med de mest underbara och geometriskt perfekta hexagoner. Vårt stora reningsorgan levern är uppbyggt av hexagoner. Vår energikropp (vår ljuskropp)  är uppbyggd av helig geometri. Allt är uppbyggt av helig geometri. 


I västra Vrams kyrka kan du i ett blomliknande fönster se ett geometriskt mirakel - hela skapelseprocessen på sex dagar. "I begynnelsen var det sex (6)."

Dessa sex cirkulära blomblad med den sjunde cirkeln i mitten ingår i The Flower of Life.                


"On his deathbed the modern Zen master Shunryu Suzuki was asked by a student where they would meet in the future.

He silently drew a circle in the air."

Helig geometri Workshop

- Steg 1 -

Under denna 2-dagars workshop i skapandets natur får du bland annat lära dig mer om:

 

* Den skapande kreativa principen i hela universum som omfattar allt och oss alla, både i    mikrokosmos och i makrokosmos, på materiell, genetisk, subatomär, matematisk, 

   musikalisk, parafysisk, superluminal och molekylär partikelnivå.

* Metatrons kub utifrån flera olika aspekter, likaså var i den fysiska världen (i 3D) du kan

   finna denna skapelsens allomfattande och heliga symbolsammansättning.

* Helig gemometri i byggnationer med mera.

* The Flower of Life:  Vad döljer sig däri? Vilken dold information om hela

   skapelseprocessen finns där? 

* Vad döljer sig bakom de skrivna orden i Bibeln? Vilka kopplingar finns där till Helig

   geometri?

* Helig geometri inom och bortom religionerna.

* De Platonska kropparna.

* Universums matematik och talens relationer.

* Det gudomliga snittet.

* Heliga symboler genom tiderna. Lär dig se och förstå dem.

* Kunskapen om helig geometri under flera årtusenden.

* De forntida eyptiska mysterieskolorna.

* Planeters heliga gemometri.

* Hur vi människor med våra energikroppar korrelerar till allt som är.


Allt är cirkulär energi, ända sedan begynnelsen... och in i eveigheters evigheter.


Kursen är öppen endast för dig som tidigare gått utbildningar i

New Shamballa eller Angelic Reiki Master Teacher eller Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing, nivåerna 1 - 4.  


Tanken är att då du bättre kan tillgodogöra dig informationen i den här workshopen

när du redan har en god grund att stå på. Du har så att säga redan förberett

dig väl för större inre förändringar i ditt sätt att se, varsebli och vara.

Diplom ges efter avslutad kurshelg.


Kursavgift: 2222 kr

Specialerbjudande under år 2020: 1444 kr

Metatrons kub

är en av de absolut viktigaste informations-system som finns i hela universum.

Kombinationen av specifika feminina sfärer och maskulina raka linjer ingår i det mest kända gemometriska mönstret av den grundläggande skapelsens existens. 


Lär dig rita de heliga geometriska skapelserna i Metatrons kub och upplev dess läkande frekvenser i samband med chakrarening.

Fibonaccis talserie:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

De fem platonska kropparna

Varifrån härstammar de platonska kropparna?

Vilken är deras källa?

De fem platonska kropparna härstammar från den tredje rotationen i Skapelseprocessen - The Fruit of Life - och de finns "gömda" bland linjerna i Metatrons kub, men det finns mer information än så...


Copyright  ©  All Rights Reserved