Angelic Reiki kurser


"Healing

is just not

fixing things." 

       

 Healing är ett samarbete mellan dig, utövaren och den universella livskraften. Du måste vara beredd på att kanske förändra något i ditt liv för att tillåta den läkande kraften inom dig nå ända fram.

Några kursutvärderingar:


"TACK Ewa, för en underbar kurs! Det här var ovanligt starkt och så mäktigt. Jag har aldrig tidigare varit med om något liknande i hela mitt liv. Ängla-energierna kändes så tydliga och starka. Det känns som om jag släppt en tung sten ifrån mig och jag känner mig så mycket lättare och friare."

- Annika


"Stort gyllene Tack för en fantastisk helg Ewa, och tack alla medresenärer. Denna kunskap ger detta livet en otroligt fin vinkel och blir aldrig mer sig likt. Tack!

- Anna

Reiki & Angelic Reiki®

Livet är i ett ständigt energiflöde och det gäller för oss människor att försöka följa med i dessa vågrörelser; att lyssna till hjärtats röst. Jag har lyssnat till förändringarnas vindar och detta har lett fram till att det också blivit en hel del förändringar i mitt kursutbud.   

Namaste!

 


   

"I would like to see Reiki become so mainstream that it

would be a common thing for parents to take their children

to see a Reiki practitioner for their personal healing."

 

- Colleen Benini

 


 

 

Angelic Reiki®


Ärkeängeln Metatrons helandesystem Angelic Reiki® är kanaliserat av Kevin Core och skapat av Christine och Kevin Core, UK.

Copyright: The Foundation of Cosmic Fire 2003.


Angelic Reiki®systemet består av fyra (4) fristående kurser/workshops.

De fyra olika kursnivåerna är:

* Angelic Reiki 1 & 2, den första och andra graden

* Angelic Reiki 3 & 4, den tredje och fjärde graden

* Angelic Reiki Professionell utövare

   För att marknadsföra att du arbetar med Angelic Reiki® krävs att du gått kursen         

   Professionell utövare.

* Angelic Reiki Master Teacher, lärargraden


De två första kurstillfällena (workshops) stärker din egen personliga och andliga utvecklingsväg. Kurserna förstärker och öppnar upp din egen healingförmåga. Precis som vid andra healingprocesser (och likaså om du gör större förändringar i din kosthållning) innebär det olika utrensningseffekter, både på mental, emotionell och/eller fysisk nivå. Dessa kan passera relativt obemärkt, men de kan också någon gång orsaka kraftiga reaktioner i upp till tre veckor. Det är mycket individuellt.


Om du lider av psykisk sjukdom eller liknande tillstånd bör du inte delta i utbildningen, inte heller om du är drogberoende.


Det tredje utbildningstillfället (Angelic Reiki Profesionell utövares workshop) innehåller allt du behöver för att kunna  starta din egen verksamhet som professionell Angelic Reikiutövare. Den här utbildningsnivån är till nytta och glädje för alla som gått AR 1&2 och AR 3&4. Utbildningen inkluderar även två ytterligare healing"metoder" samt information om harmoniskt helande i livets slutskede och in i den fysiska döden. Kursen består av två olika delar. Den ena delen är allmän och den andra delen behandlar mer det etiska och praktiska i att starta sin healingverksamhet.


Det fjärde utbildningstillfället fördjupar din koppling till the Angelic Kindom of Light och ger dig den information du behöver för att som lärare kunna undervisa i detta underbara healingsystem och dela med dig utav det till andra.


Alla fyra utbildningsnivåerna i Angelic Reiki kan med fördel göras samtidigt under en period av nio (9) dagar. Dessa komprimerade utbildningstillfällen hålls av Christine Core, England.


Komprimerade och intensiva 5-dagars workhops (Angelic Reiki 1&2 samt 3&4) hålls här i Kristianstad och i Nyköping för dig som är intresserad.

 


*******

 


Ytterligare workshops som rekommenderas


"För att stödja personlig och yrkesmässig utveckling och för att stärka ditt praktiserande, din förståelse för sättet att lära ut Angelic Reiki på, finns det ytterligare två workshops:

The Golden Heart Merkabah of Creation och New Shamballa.


Dessa workshops rekommenderas för än mer personlig och yrkesmässig utveckling eftersom de erbjuder en möjlighet till att fördjupa den andliga filosofin och principerna som underbygger Angelic Reikihelandesystemet. De stärker dessutom din personliga kraft.


Denna treeninghet är det gudomligas uttryck av form och skapelse (Merkabah),

kunskapen om villkorslös kärlek och att leva som en mästare i vardagslivet (New Shamballa) och att dela denna visdom med andra (Angelic Reiki).


De 13 New Shamballa-initieringarna ger en förståelse för att leva som en mästare och de stödjer också en bättre grundning av alla energier som vi arbetar med. Alla helande övningar och meditationer i New Shamballa handlar om att vara här och nu - att vara i den kännande kroppen.


The New Shamballa workshops energy is the grounding power and essential back drop to Angelic Reiki. It will ground and empower everything you do." 

- Christine Core*******


 


 

 

 

I mån av plats kan Du repetera dina kurser. 200 kr/dag

KURS I ANGELIC REIKI 1 & 2


Grundkursen i Angelic Reiki ger dig förmågan att förmedla denna helande energi till andra, vilket hjälper dem att helas och utvecklas andligt och personligt.


FÖRKUNSKAPER:

Du bör ha tagit emot någon form av energibehandling. Du ska känna dig mogen för förändringar i ditt liv och vara redo för personligt växande.


Antagning till kursen sker efter personlig kontakt, då vi gemensamt kommer fram till om kursen passar dig.


KURSSCHEMA:

Dag 1:       Kl 1600 - 1900

Dag 2 & 3: Kl 0930 - 1700

Tiderna kan komma att justeras någon alltefter deltagarnas möjligheter.


INVESTERING: 

3 800 kr inkl. moms 


DETTA INGÅR I KURSEN:

* Te/kaffe med tillbehör, med mera

* Kursmanual, kristallspets på bas för Angelic Reiki, cerifikat.


KURSINNEHÅLL:

Läs på www.angelicreiki.se och/eller www.angelicreikimagic.som


BETALNING:

Din plats bokas definitivt när anmälningsavgiften på 800 kr är betald till vårt bankgiro 737-8540 eller via Swish 0707 424 447.

Anmälningsavgiften är inkluderad i hela kursavgiften och den gäller endast för den specifika kurs och kursdatum som bokas.

Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. 

Observera att resterande kursavgift 3000 kr skall vara betald senast 5 dagar innan kursstart.
KURS I ANGELIC REIKI 3 & 4


Denna workshop visar dig att det inte handlar om att vara perfekt i andligt hänseende. Det handlar istället om att acceptera och erkänna att vi är helt och fullt är skapare av våra liv. Det handlar också om att acceptera detta mästerskap med personligt ansvar och den själkännedom det medför.

Workshopen öppnar dörren för lämnandet av offerrollen och känslan av att leva livet som en följd av yttre omständigheter. Syftet med workshopen är att ge dig insikt i masternergin i detta system. Att få en initiering i masterenergin är först och främst en personlig process. Din själ har väglettt dig till en plats där du kan motta det enerigverktyg som behövs för att du ska kunna acceptera ditt eget mästerskap och att acceptera denna manifestation av verkligheten som du lever i är din skapelse. Workshopen kommer att väcka din andliga talang och du kommer använda denna energi på ditt unika sätt. Du kommer att få en djupare kontakt med din själsenergi.FÖRKUNSKAPER:

Angelic  Reiki 1 & 2


KURSSCHEMA:

Dag 1:       Kl 1600 - 1900

Dag 2 & 3: Kl 0930 - 1700

Tiderna kan komma att justeras någon alltefter deltagarnas möjligheter.


INVESTERING: 

3 900 KR inkl. moms


DETTA INGÅR I KURSEN:

* Fika m.m.

* Kursmanual och cerifikat.


KURSINNEHÅLL:

Läs gärna mer på www.angelicreiki.se och/eller www.angelicreikimagic.com


BETALNING:

Din plats bokas definitivt när anmälningsavgiften på 800 kr är betald till vårt bankgiro 737-8540 eller via Swish 0707 424 447.

Anmälningsavgiften är inkluderad i hela kursavgiften och den gäller endast för den specifika kurs och kursdatum som bokas.

Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. 

Observera att resterande kursavgift 3000 kr skall vara betald senast 5 dagar innan kursstart.
KURS I ANGELIC REIKI PROFESSIONAL PRACTITIONER (PROFESSIONELL UTÖVARE)

Del 1 och del 2

3 hela dagar


Syftet med denna kombinerade kurs är bland annat att ge deltagaren möjlighet till att dela detta fantastiska nergiarbete vidare på ett mer professionellt sätt. I kursen ingå bland annat:

* Två reningar och helande mediationer

* Helande av den eteriska kroppen

* Sfäriskt helande

* Den kännande kroppen

* Teori om magnetiskt helande och helande genom utstrålning

* Dödsprocessen och hur helande kan underlätta den

* Sjukdomars orsaker

* Helandesessionen

* Visioner, intentioner och fokus på att starta eget

* Lagar och regler

* Planering av verksamheten

* Marknadsföring

* Etik

* Fortlöpande och personlig utveckling

* Samtal

* Dokumentation

   Läs gärna mer på www.angelicreiki.se och/eller www.angelicreikimagic.com


FÖRKUNSKAPER:

Angelic  Reiki 1 & 2 och 3 & 4 samt 3 inlämnade healingdokumentationer (case studies).

Du som redan är verksam som egen företagare inom komplementärmedicinens område kan ansöka om dispens från dag 1 i denna utbildning.

Skicka in en skriftlig anhållan om dispens till reikiewa@gmail.com i samband med att du anmäler dig till kursen.


KURSSCHEMA:

Dag 1:       Kl 1000 - 1630

Dag 2 & 3: Kl 0930 - 1700

Tiderna kan komma att justeras någon alltefter deltagarnas möjligheter.


INVESTERING: 

4 800 KR inkl. moms


DETTA INGÅR I KURSEN:

* Fika m.m.

* Kursmanual och certifikat.


BETALNING:

Din plats bokas definitivt när anmälningsavgiften på 800 kr är betald till vårt bankgiro 737-8540 eller via Swish 0707 424 447.

Anmälningsavgiften är inkluderad i hela kursavgiften och den gäller endast för den specifika kurs och kursdatum som bokas.

Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. 

Observera att resterande kursavgift 3000 kr skall vara betald senast 5 dagar innan kursstart. ANGELIC REIKI MASTER TEACHER WORKSHOP


Kursen innehåller det du behöver för att lära ut Angelic Reiki till andra. Det innebär repetition, fördjupning, diskussioner och att träna på olika moment. Kursen anpasas delvis efter gruppens behov. Precis som i tidigare Angelic Reikikurser höjs dina energifrekvenser.

Läs gärna mer på www.angelicreiki.se och/eller www.angelicreikimagic.com


FÖRKUNSKAPER:

Angelic  Reiki 1 & 2 och 3 & 4 samt Angelic Reiki Practitioner Workshop.


KURSSCHEMA:

Dag 1:       Kl 1500 - 1900

Dag 2 & 3: Kl 0930 - 1700

Tiderna kan komma att justeras någon alltefter deltagarnas möjligheter.


INVESTERING: 

4 900 KR inkl. moms 


DETTA INGÅR I KURSEN:

* Fika m.m.

* Kursmanual och cerifikat.


BETALNING:

Din plats bokas definitivt när anmälningsavgiften på 800 kr är betald till vårt bankgiro 737-8540 eller via Swish 0707 424 447.

Anmälningsavgiften är inkluderad i hela kursavgiften och den gäller endast för den specifika kurs och kursdatum som bokas.

Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. 

Observera att resterande kursavgift 3000 kr skall vara betald senast 5 dagar innan kursstart. 
"To teach is to demonstrate.

There are only two thought systems,

and you demonstrate that you believe (one or the other)

is true all the time."


- Manual for Teachers, Introduction 2.1, A Course in Miracles
                                                      

        Reiki för hälsans skull

  • Reiki kan frigöra spänningar och energiblockeringar.
  • Reiki är en underbar och behaglig behandlingsmetod för stressreducering.
  • Reiki är godkänt av Skatteverket som förebyggande och rehabiliterande friskvård, både som behandling och som utbildning för självhjälp.
  • Reiki används på många sjukhus (både offentliga och privata) runt om i världen som ett komplement till den mer konventionella vården.
  • Reiki ingår i sjuksköterskeutbildningen i många amerikanska stater.

 

 

 

 

                                                                     

 

         

 

 

 


 

 

 

 

                          

 

 

 


   

Copyright  ©  All Rights Reserved