Vem är jag?

Vem är jag?

 

         Ewa Paulina Olsson Hermansson

         E-mail:  reikiewa@gmail.com

         Innehavare av F-skattsedel & ansvarsförsäkring.     Founder & Teacher of Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing Academy

     Diplomerad Stresscoach med mental träning,

     Certifierad Mindfulness Practitioner,

     Wellness Coach,

     Reconnective Healing® Practitioner,

     Reikimaster/Reikilärare,

     Teacher of New Shamballa,

     Angelic Reiki® Master Teacher, 

     Teacher of the Wisdom of Metatron,

    

  

Tankens läkande kraft & Mindfulness, utifrån ett multidimensionellt kvantum- perspektiv och att vara fullt medveten om närvaron här och nu, kan vara mycket kraftfulla och omskapande verktyg för välbefinnande.


2003 utbildade jag mig i mental träning (stresscoaching) hos professor Lars-Erik Uneståhl vid Skandinaviska ledarhögskolan och har varit verksam sedan dess som stresscoach och wellnesscoach, ofta i kombination med Reiki- och Angelic Reikisessioner för än mer bestående stressreducering, återhämtning och välmående.


Några år senare utbildade jag mig även till Mindfulness Practitioner, också via Skandinaviska Ledarhögskolan, för att mer konkret ha ytterligare ett ben att stå på i mina möten med klienter och elever, men naturligtvis också för att utveckla mig själv som människa.


Att kunna ta kontrollen över stressframkallande tankar och de känslor som följer av de rädslobaserade tankarna - ta kontrollen över det "felaktiga" sinnet - är något vi alla behöver lära oss för att kunna frigöra oss från inre hinder och blockeringar. Under senare år har jag skapat ett eget utbildningssystem som jag kallar för Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing


                 

"Follow that lights you up and you'll light up the world."

- Light is the new black - Rebecca CampbellDet är med stor glädje i hjärtat jag låter dig kliva ombord på tåget och följa med i livets underbara resa där Du börjar ta fullt ansvar för Ditt liv. Ingen annan kan göra det åt dig nämligen. Du tar ansvar för Ditt liv fullt medveten om att det är Du och ingen annan som styr Dina tankar. Det kan inledningsvis kännas både lite nervöst och utmanande att se sig själv som skapare av sitt liv, för så enkelt och behändigt det vore om vi kan skylla på andra för våra motgångar och tillkortakommanden i livet. Men minns att Du aldrig är ensam. Du är medskapare av Ditt liv tillsammans med den gudomliga Källan, så Du kan ha full tillit.

 

Om Du lider av någon psykisk sjukdom eller liknande tillstånd bör du inte delta i utbildningen YOPHIEL BODY-MIND-SOUL QUANTUM HEALING.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

...............................................Jag har haft flera olika lärare i mina utbildningar, bland andra:


Dr. Eric Pearl 

Christine Core

Liliann Gustavsson

Fil. Dr. Lars-Eric Uneståhl

Ulla Fagerås

Bertil Wosk

Ros Place

................................................
 

"Du måste lära dig de andliga lagarna och följa dem exakt. Du kan inte anpassa dem till ditt gamla sätt att tänka. Du måste lära dig och rätta dig efter det nya språket, och när du gör det, 

kommer 'magikern' att visa sig i ditt nya liv."

                                                     - Louise L. Hay

 

 

 

 

"När du verkligen vill någonting verkar hela universum  för att du ska få din önskan uppfylld."

                                                     - Paulo Coelho

DE SJU TIDLÖSA PRINCIPERNA FÖR ETT UPPLYST LIV


1. Ta kontrollen över dina tankar

2. Följ ditt livsändamål

3. Utöva kaizen (förbättring)

4. Lev disciplinerat

5. Respektera din tid

6. Tjäna andra utan själviska motiv

7. Välkomna nuetReiki och Angelic Reiki, liksom stress-hantering och stresscoaching med mera är sedan flera år tillbaka klassat av Skatteverket som FRISKVÅRD och är därför avdragsgillt för arbetsgivaren.


Mina egna utbildningar inom det komplementärmedicinska området:


Reiki I & II

ART - Advanced Reiki Techniques

Reiki Master Teacher


Angelic Reiki® 1&2 och 3&4

Angelic Reiki® Professional Practitioner

Angelic Reiki® Master Teacher


New Shamballa

Master Healer and Teacher


Golden Heart of Merkabah of Creation - Basic Practice


The Wisdom of Metatron

Teacher


Reconnective Healing


Energimedicin


A Course in Miracles

Via The Teachers of God Foundations' utbildningar samt egenstudier som pågår ständigt, år efter år.


Stresscoaching genom mental träning


Mindfulness Practitioner


Certified Angel Card Reader