Fakta om Reiki

"Reikienergin arbetar med

negativa tankar och känslor,

som blockerar det naturliga flödet av ki,

och helar dem likaså."


- Willilam Lee Rand"När flödet av livsenergi (Ki) störs, hindras den hälsosamma funktionen av ett eller flera organ och vävnader i  den fysiska kroppen. Därför är det störningar i Ki-flödet som är huvud-orsaken till sjukdom.   

Ki påverkas av tankar och  känslor , både positiva och negativa. Negativa tankar och känslor stör och försvagar Ki.


- William Lee RandREIKI ÄR NÅGOT SOM VERKLIGEN BEHÖVER BELYSAS OCH VISAS FRAM.


"Hur något som Reiki fungerar är fortfarande mer eller mindre medicinska mysterier.

Det beroer framförallt på att våra vänsterhjärnhalvor och vetenskapen ännu inte har lyckats komma ifatt när det gäller hur den högra hjärnhalvan fungerar. Den högra hjärnhalvan har förmågan att upptäcka energier som den vänstra inte kan förnimma eftersom den har en helt annan konstruktion."


- Jill Bolte Taylor, hjärnforskare och författare av boken Min stroke. 


Reiki Masterkurser:

Jag håller inte längre några utbildningar i

Reiki eller Angelic Reiki.


REIKI

Energetische Körpertherapi
Therapeutic Touch
" Energimedicin"
Stressreducerande energibehandling
Healing

Holistisk behandling 

Energibalansering 

Andligt styrd livsenergi
KomplementärmedicinReiki är livsenergi, Reiki är prana.


VAFÖR REIKI ÄR BRA PÅ SJUKHUS
 • patienterna blir fortare friska & har mindre smärta
 • Reiki  balanserar patienternas energi under operationer
 • mindre risk för organbortstötning vid transplantationer
 • reducerar stress
 • befrämjar avslappning
 • stärker kroppens naturliga förmåga till självläkning
 • lindrar biverkningar av kemoterapi & strålbehandling
 • förbättrar blodcirkulationen


      Källa: William Lee Rand; amerikanska sjukhus & kliniker


   ...

  • befrämjar sårläkning
  • effektivt vid behandling av trauma,
  • allergiska reaktioner,
  • hjärtattacker,
  • andningsproblem
  • eliminerar nervblockader

  Tänker du i polariteter?


  Går det att jämföra olika healingmetoder med varandra?

  Att hävda att någon metod skulle vara bättre eller sämre än någon annan, är inte det detsamma som att lägga bränsle på polaritetstänkandet?

  Kan du sätta någon healingmetod framför någon annan?

  Hur skulle det kunna vara så, för vem är egentligen healern? Healern är DU, som är mottagare av den gudomliga kraften, och den gudomliga kraften kan väl inte jämföras? Den ÄR.


  Olika healingmetoder behövs för att matcha olika människor. Det som skiljer de olika metoderna åt är "omslagspapperet". 

  Kan du säga, utan att tjäna egot, att en viss metod är mer kraftfull än någon annan? Eller kan det vara din egen upplevelse av healingen just då i den stunden som är det avgörande, var du befinner dig i din egen utveckling just då och hur du under resans gång förbättrat förutsättningarna för ett mer öppet mottagande? Kanske har du mellan de olika healingsessionerna förändrat en hel del inom dig, både vad gäller tankar, känslor, attityder, beteendemönster, präglingar... och kanske kan just dessa förändringar påverka hur du tar emot healingen, oavsett vilken metod det är.

  Frekvensförändring


  Vi går nu in i energimedicinens era. Allting i universum har en frekvens och det enda du behöver göra är att förändra frekvensen eller skapa en motsatt frekvens.

  Så enkelt är det att förändra vad som helst i världen, vare sig det är en sjukdom eller ett känslomässigt problem eller ett tanke-mönster eller  vad det nu kan vara."

   

  - Morris Goodman, författare & föreläsare
  Var villig till förändring


  "When You change,

  everything will change for You."

  - Jim Rohn


  "Think beyond your Genes."

  - Bruce Lipton

   

  Reiki in the Clinical Setting.

  International Assosiation of Reiki Professionals.


  "Reiki in the Clinical Setting is On The Rise

  Reiki is increasingly finding its way into institutional settings, from hospitals to hospices, and the push appears to be coming from patients as well as clinical practitioners."


  Läs mer på hemsidan iarp.org

  Reiki - ett sätt att minska sjuktalen och sjukvårdskostnaderna

  Sjuktalen har stigit med 70%  de senaste fyra (4) åren. Det betyder ökade kostnader för staten med 12 miljarder kronor om året. Om inget görs kommer 80 000 fler att vara sjukskrivna år 2019.  Två av tre sjukskrivna är kvinnor, de flesta jobbar inom så kallade "människoyrken". Det är lärare, socialsekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor. 

  Det är den psyksika ohälsan som ökar mest och snabbast, säger Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

  - Sundsvalls Tidning, 12 december 2015


  Nu behövs konkreta   åtgärder för att dämpa den växande sjukskrivningen. Reiki är både förebyggande friskvård och rehablilitering, så varför är det så svårt att få till stånd ett samarbete med den konventionella sjukvården? Varför vill  Socialstyrelsen inte se fördelarna? 


  Låt oss alla lägga bort "flumstämpeln" på komplementärvård/komplementär-behandling, den tiden är förbi nu. Vi har inte råd med "flumargumentation" från beslutsfattare, läkare, forskare och läkemedelsbranschen; det är inte hållbar argumentation.


  Samarbete mellan den konventionella vården och komplementärvården är både önskvärd och nödvändig.


  Många gånger kommer klienter till oss Reikiutövare i sista hand och nästan ber om ett mirakel när man provat all annan vård utan tillfredsställande resultat. Ett samarbete mellan oss och den konventionella vården skulle vara att föredra och dessutom mycket välgörande, inte minst för klienten/patienten.


  Det finns stora behov av att reducera kostnaderna inom sjukvården och samtidigt förbättra patientvården. Medicineringar och högutvecklad teknologi kräver stora resurser. Reiki däremot, kräver ingen som helst teknologi, och därför är Reiki ett utmärkt sätt att även förbättra vården när utgifter och kostnader ska hållas nere. Spara inte in på sjukvårdspersonalen! Öppna istället upp för Reiki och andra komplementära metoder - det spar pengar, samtidigt som patientens välmående ökar.


  På sjukhus och kliniker runt om i Amerika har Reiki använts i många år och Reiki är på väg att accepteras som ett meningsfullt och kostnadseffektivt sätt att förbättra patientvården. "Reikibehandlingar bidrar till att patienterna blir fortare friska och har mindre smärta. Patienterna återställs snabbare efter kirurgiska ingrepp, förbättrar den psykiska attityden och reducerar de negativa effekterna av medicinering och andra medicinska procedurer", säger Marilyn Vega, sjuksköterska på Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital i New York.   - Källa: William Lee Rand; Den helande beröringen


  I USA används Reiki i sjukvården före och efter operation för att minska antalet komplikationer. 

  "Reiki is now one of the top three complementary in-patient therapies in U.S. hospitals, according to an AHA survey. Massage therapy takes first place, with 37% of hospital patients requesting it. Number two is music and art therapy at 25%, and a very close third is “healing touch therapies” at 25%, which included Reiki and Therapeutic Touch."


  Dr. Oz used Reiki in his practice for over 10 years. 


  Läs mer på hemsidan iarp.org
  REIKI PÅ SJUKHUS


  I England erbjuds Reiki för att hjälpa cancerpatienter att hantera känslomässig stress och för att stärka kropp och psyke.

  Källa: Reikiförbundet


  Reikisjukhus i London

  Numera kan man läsa om att Reiki används på många sjukhus runt om i världen.

   

  "Kan vem som helst få Reikibehandling eller är det kanske bara på privata sjukhus, där man får betala för sig?"


  Macmillan Cancer Centre

  På detta sjukhus erbjuds Reiki till både patienter och till deras anhöriga.  Komplementära behandlingar, såsom Reiki, erjuds  både inom öppenvård och slutenvård. Patienterna kommer dit för behandling, men terapeuterna kan även  besöka  inneliggande patienter på deras avdelning. Behandlingen är gratis, precis som den övriga vården, men det finns en gräns på max sex (6) gratis Reikibehandlingar, sedan hänvisas de till Reikibehandling utanför sjukhuset.


  Macmillan Cancer Centre hör till sjukhuset University College London som ingår i University College London Hospitals NHS Foundation Trust,  vilket är en stiftelse bestående av  sex (6) sjukhus där det bedrivs välrenommerad forskning och undervisning. NHS står för National Health Service, vilket är beteckningen för den offentliga sjukvården.


  Källa: Gun Moss Bjerling,  www.secourong.com


  "The complementary therapy service is aviable to all our cancer and haematology patients and their carers or relatives. Therapies  that are currently available include aromatherapy, massage, reflexology, reiki and relaxation. Reiki is a soothing and relaxing therapy where the therapist uses light touch either on or just above the body. Some patients find that reiki brings on deep relaxation and a sense of calm and peace, which helps them better cope with stress and anxiety. During a reiki session you may feel mild tinglign, pleasant warmth or coolness, or nothing at all. You will be fully clothed and either sitting on a chair or lying down on a couch."


  The Royal London Hospital for Integrated Medicine, erbjuder också Reikibehandlingar.


  Källa: Gun Moss Bjerling,  www.secourong.com  Reiki på sjukhus i Madrid


  Våren 2012 sände det spanska TV-bolaget Telemadrid en inspelning från Hospital Ramón y Cajal.


  "De ger Reikibehandlingar till cancer-patienter, och det funkar visst. Det får dem att må bättre och slappna av, deras livskvalitet förbättras. Reiki utövas även på cancerpatienter i England och Japan med flera länder. Några patienter sover eller somnar skönt efter och under en behandling, vilket de annars inte gör. Reiki är en effektiv behandling som inte ger biverkningar och inte kostar så mycket."


  Se TV-sändningarna på Youtube;

  Reiki en Hospitales  I Sverige

  Reiki förekommer i viss mån även på svenska sjukhus, men oftast under förutsättning att patienten själv ber om det och att det är någon privat Reiki-utövare som utför själva behandlingen. Läkare, sjuksköterskor eller annan sjukvårdspersonal tror inte att de  i dagsläget själva får använda sig av komplementär behandling och heller inte att de får rekommendera Reiki som ett led i själva sjukvårdsbehandlingen, men vi får tro och hoppas att en förändring snart äger rum. Svensk sjukvård skulle kunna kliva framåt och istället sikta mer på friskvård, där bland annat Reiki ses som ett naturligt komplement till den konventionella sjukvårdsbehandlingen - allt för patientens bästa - för stöd i svensk rättspraxis finns redan. Det handlade då bland annat om homeopatisk behandling utövad av legitimerad läkare. Behandlingen ingick som ett komplement till den skolmedicinska behandlingen (behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet).


  Målet är prövat och dom meddelad i Högsta Förvaltningsdomstolen (6634-10) till fördel för den utövande läkaren. Domen vann laga kraft hösten 2011.

  Rätten fann att det inte funnits någon "befarad risk för patientsäkerheten" och att erforderlig behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet heller inte uteblivit som konsekvens av den alternativa homeopatiska behandlingen. Domen är ett stort framsteg för de alternativa/komplementära behandlingarna på svenska sjukhus!


  Domen fastslår att legitimerad medicinsk personal har rätt att ordinera alternativ-komplementär behandling så länge patienten samtidigt får skolmedicinsk behandling och under förutsättning att den alternativa behandlingen är ofarlig.   

  Jur. kand. Ingegerd Lundberg Krook säger så här:

  "Med anledning av Socialstyrelsens syn på gällande rätt vill jag understryka att det inte är Socialstyrelsen (IVO) som avgör om patientsäkerheten har satts i fara i ett enskilt patientfall, utan det gör förvaltnings-domstolen. Det  man kan lära av domen är att det är Socialstyrelsen (IVO) som har bevisbördan. Har patienten fått lämplig skolmedicinsk behandling så är patientsäkerheten tillgodosedd, såvida Socialstyrelsen inte kan åberopa full bevisning för att den kompletterande alternativmedicinska behandligen har äventyrat patientens liv och hälsa. Och det är risken med den kompletterande alternativa behandlingen som ska bedömas, inte huruvida den medfört någon nytta för patienten."


  En annan  händelse i svensk sjukvårdshistoria är följande:

  Dr Ohly, svensk läkare och tillika healer, fråntogs sin läkarlegitimation av Socialstyrelsen enbart på grund av att han i sin marknadsföring som healer även talade om att han var leg.läkare.

  Efter två års rättsliga utredningar, där bland annat EU-domstolen sagt sitt till den svenske läkarens fördel, tvingades Socialstyrelsen (IVO) återge Dr Ohly sin legitimation.

  STRESS


  Allt fler stressas till sjukdomar. Stress leder till obalanser i kropp och sinne. 


  Ur kroppens synvinkel är alla obalanser stress. Stress frisätter stresshormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin. Långvarig stress ger upphov till både biokemiska och fysiologiska förändringar som i sin tur kan ge upphov till vilka symptom/sjukdomar som helst. 


  "Antalet sjukfall med psykisk sjukdom ökar för tredje året i rad, enligt nya siffror från Försäkringskassan. Den vanligaste anledningen till sjukskrivning är akut stressreaktion."  

  /Svenska Dagbladet, 2 april 2015  * * * * * * *


  Reiki for Depression

  "Reiki works with the light within us. During a state of depression, the light within you may feel small - as if barely lit. Simple Reiki self-treatments, along with breathing techniques, can balance your chakras, increase the light within you and help you to reduce stress.


  Stress and depression tend to go together. Many areas can cause stress, for example relationships, finances, work, lack of sleep, mental struggles, illness and many other parts of life.


  Studies confirm that Reiki induces states of lowered stress and anxiety. In one quantitative study, 23 healthy volunteers who had never had Reiki before participated in a standardized 30-minute Reiki session. After the Reiki session, researches found a significant decrease in the volunteers' systolic blood pressure and an increase in antibodies found in the saliva."


  Källa: Gina M. Gafford, Reiki News Magazine


  * * * * * * *


  Reiki for Aging Seniors


  * * * * * * *


  Reiki i livets slutskede 

  Studier, gjorda på äldre personer på hospis, visar på ökat välmående efter behandling.


  Att få ta emot ångestdämpande och läkande Reikibehandlingar i livets slut-skede betyder mycket och det gör stor skillnad. Sjuksköterskor och läkare inom den palliativa vården, och anhöriga, har rapporterat om att Reiki haft mycket positiva effekter på patienterna.

  Reiki har bidagit med ökad avslappning vilket lett till minskad oro och ångest; ett inre lugn har istället infunnit sig hos patienten (mottagaren). Smärta har reducerats. Flera patienter har kunnat berätta om vederkvickande andliga upplevelser i livets slutskede och en ökad förståelse för det som sker. En stark tillförsikt inför det stundade skiftet har infunnnit sig. Att få dö medvetet borde vara allas möjlighet.  Prins Charles Wellness Centre

  I januari 2019 öppnades portarna till Prins Charles Wellness Centre. Hälsocentrat som erbjuder akupunktur, homeopati, reflexologi, yoga, mindfulness och Reiki, är en del av Dumfries House och ligger i södra Skottland.


  "Prins Charles bidrar på denna plats med ett fint exempel för ett hållbart
  leverne. Prins Charles är pionjären inom världsauktoriteter då han på ett föredömligt vis agerar för att lyfta fram komplementära terapier i ljuset. Kanske är det nu han gör sitt yttersta för att statuera goda exempel, innan hans tid är inne att bli kung av England."


  Källa: AlmaNova tidskrift  .

  REIKI ÄR KLASSAT SOM EN FRISKVÅRDSMETOD AV SKATTEVERKET  Kostnaden för behandlingar, och i vissa fall även Reikiutbildningar, är  avdrags-gilla för arbetsgivaren. Det är alltså en skattefri förmån för arbetstagaren.   


  Den som är sjukskriven har möjlighet  att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.  **************  FORSKNING & STUDIER


  "Reiki har blivit en mycket utforskad omvårdnadsmetod de senaste decennierna, mycket tack vare att det infördes inom vården i USA under namnet Therapeutic Touch. Det kommer också allt fler studier om den läkande gmetoden Reiki.Reiki har även blivit integrerad i vården och finns nu som fortbildning för sjuksköterskor i USA." 

  - Gun Moss  Bjerling, Secourong


  Forskning om  komplementärmedicin inom vården utomlands har bedrivits sedan 1970-talet.

  Se fler studier (även svenska) på www.secourong.com


  Läs gärna Christina Grossis fina och väldokumenterade svenska studie  om Reiki till Fibromyalgipatienter.


  "Det bedrivs forskning om Reiki i Sydamerika, Indien, Spanien, Australien, Frankrike, England och USA.  I England och USA bedrivs forskning på sjukhus av utbildad sjukvårdspersonal. Än är studierna för få för att ge några säkra slutsatser, men flera studier har vista att Reiki reducerar smärta.  En studie som bedrivits på ett äldeboende visar att de äldre blev klarare i huvudet och piggare i kroppen efter Reikbehandlingar."

  Källa: Reikiförbundet

     **************  Reiki läker på flera olika plan

  Reiki är den japanska benämningen för Universell energi. Behandlingsformen   är andlig till sin natur, men  absolut inte en religion. Reiki helar både på det mentala, emotionella, fysiska och andliga planet.


  *************


  Reiki till barn


  En undebar bok som går att beställa via www.reikiwebstore.com