Kurskalender & datum

BETALNING AV KURSAVGIFTER ska ske innan kursstart.


När du änmält dig till en kurs/workshop skickas en kursinbjudan, som även inkluderar uppgift om anmälningsavgift (500 - 800 SEK), till din mailbox. Din plats bokas definitivt när anmälningsavgiften är betald till vårt bankgiro 737-8540 eller via Swish 0707 424 447.


Anmälningsavgiften är inkluderad i hela kursavgiften och den gäller endast för den specifika kurs och kursdatum som bokas. Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. 

Observera att den resterande kursavgiften (vilken är återbetalningsbar vi avbokning av kurs) skall vara betald senast 5 dagar innan kursstart eller senast det datum som står angivet på den faktura/kursinbjudan du får dig tillskickad.

Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing 

                         - Yophielmetoden -Steg 1: Mind                     Tankens helande kraft på kvantnivå                                                               2222 kr

                                           - The magic frequency of thinking -

                                        2 dagar

                                         26 - 27 februari 2022, Kristianstad  (preliminärt datum)


     

Steg 2: Body                     Förlåtelsens- och den villkorslösa kärlekens helande kraft                           2222 kr

                                            - Open your Heart -

                                        2 dagar

                                         20 - 21 november 2021, KristianstadSteg 3: Soul                     Själens helande kraft                                                                                       2222 kr

                                              - Living a Soul-led life -

                                       2 dagar + några timmars on-lineutbildning

                                       19 - 20 februari 2022, KristianstadSteg 4: Soul & Spirit          Följer du din intution?                                                                                     3333 kr

                                        Fortsättning med inriktning på utvecklande av intuitionen, Intuitive Healing &

                                        Wellness Coaching                    

                                        Avslutande och certifierande del.

                                        2 dagar + 1 dag, on-lineutbildning med Zoom-möten och några månaders egenträning och

                                        coaching

                                        Startdatum 4 december 2021.


                                        Intutition - känsla - instinkt - insikt - tanke

                                           

                                              * Lär dig lyssna bortom orden

                                              * Lär dig lyssna till din intuition - till ditt Högre Jag                                                                

                                              * Upptäck hur läkande, stärkande, upplyftande och positivt förändrande intuitiva coachingsamtal                                                      kan vara, både för den du har ett coachande samtal med och för dig som coach.


New Shamballa Workshop                                                                                   6700 kr

"Creating the reality of Heaven on Earth"


                                        5 dagar                                                                                                              

                                         3 - 7 augusti 2022, Kristianstad

                                           (Workshopen kan evuentuellt tidigareläggas om det finns tillräckligt stort intresse för det.)


Det är till stor fördel om du tidigare gått utbildningarna i Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing steg 1 & 2 och/eller 

Angelic Reiki, eller om du har liknande erfarenheter av flerårigt andligt och personligt utvecklande arbete.

                                           
Drömtydning & symboltolkning utifrån ett mer andligt perspektiv                                                  Grundkurs                      2 dagar 

                                        5 - 6 februari 2022, Kristianstad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2222 kr

Avancerad kurs i Drömtolkning

Fortsättningskurs med bland annat klardrömmar och profetiska drömmar


                                        2 dagar                                                                                                               2222 kr


Helig geometri workshop                                                                                                

Grundkurs

                                    2 dagar

                                     19 - 20 mars 2022, Kristianstad                                                                        2222 kr 


Kursen är framförallt ett komplement och vidareutveckling för dig som tidigare gått utbildningar hos 

Ishnol Inspirationskällan. Du bör har förkunskaper i Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing steg 1 & 2

eller Reiki Master eller  Angelic Reiki PP eller New Shamballa. 

Har du annan motsvarande erfarenhet är du också hjärtligt välkommen!

                   
Helig geometri workshop    "Mysterieundervisning"                                                    2777 kr

Fortsättningskurs


                                    2 dagar                                             

                                  Kristianstad
Angelic Reiki® Workshops


AR 1 & 2 (grundkurs)         2 dagar + 3 timmar                                                                                        3900 kr


Du bör ha några års erfarenhet av healing eller annat andligt arbete (andlig och personlig utveckling)

innan du påbörjar utbildningarna och det är en stor fördel om du innan kurstillfället har läst Christine

Cores bok  "Angelic Reiki - Vår tids helande, Ärkeängeln Metatron".


Om ni redan inledningsvis är en grupp om minst fyra (4) intresserade deltagare håller jag mer

än gärna en Angelic Reiki Workshop med er här i Kristianstad.


25 - 27 mars 2022, Kristianstad (3 timmar på fredagen och två hela dagar lördag & söndag.)


 

AR 3 & 4                       2 dagar + 3 timmar                                                                                     4100 kr

AR Professionell utövare (AR PP)

Del 1:                              2 dagar                                                                                                             3800 kr

Del 2:                              1 dag                                                                                                                1900 kr
AR Master Teacher         2 dagar + 3 timmar  + 1 dags återträff                                                             5700 kr


14 - 16 februari 2022, Kristianstad  (3 timmar på måndagen den 14:e och två hela dagar 15 - 16 februari.)Den här Master Teacher workshopen ger dig det du behöver för att kunna arbeta som Angelic Reiki®

lärare och dela med dig av och lära ut Angelic Reiki® till andra. Workshopen innehåller naturligtvis många

praktiska moment, men det är nödvändigt för dig att du efter kursdagarna praktiserar det du lärt dig och

skaffar dig egen erfarenhet, stärker ditt självförtroende (och kanske även din självkänsla). Detta gör du

lämpligast genom att just – praktisera. Du kan praktisera tillsammans med familjemedlemmar, med goda

vänner och med dina kursdeltagare.

Aktiveringarna, frekvenserna, meditationerna och de praktiska momenten på workshopen har en renande,

utrensande effekt och sätter igång inre processer, både fysiska och känslomässiga, men allt är som det ska

vara. Du kan känna av denna renings- och healingprocess mer eller mindre i några veckor efter kursen och

ibland kan du även känna av dessa frekvensförändringar före workshopen (från den dagen du anmält dig till

utbildningen).


För mer information om workshoparnas innehåll, se https://angelicreikiinternational.com
"ANGELIC REIKI

Du kära Ljusarbetare som har känt kallelsen till att utbilda dig som Angelic Reiki Professional Practitioner eller kanske till och med deltagit i Angelic Reiki Master Teacher workshops, men som av olika anledningar därefter glömt bort vad Angelic Reiki kan ge dig eftersom du stoppat in alltsamman i den berömda garderoben. Till dig vill jag bara varmt påminna om att sätta dig ner i lugn och ro och åter läsa igenom texterna i dina kursmanualer, lite här och lite där, att återigen tona in dig på medvetandenivå med dessa underbara gudomliga ljusfrekvenser, att återigen tillåta dig ta emot ljusaktiveringar i din ljuskropp och att återigen börja minnas och se att det bakom och bortom orden i texterna döljer sig ett oändligt utrymme av visdom.

Det är inte förrän vi ger oss den tiden, gör de djupdykningarna och är öppen för att ta emot möjligheterna som insikterna börjar uppenbara sig än tydligare, för det räcker inte att endast ha deltagit i några kurshelger. Ansvaret för den fortsatta andliga utvecklingen ligger hos dig själv, men om du sätter dig ner och åter går igenom kursmaterialet börjar du inse och förstå att den grund som du lagt med Angelic Reiki leder dig vidare till än mer kunskap och visdom. Vart du än vänder dig, vilken bok du än läser, vilka nya kurser och workshops du än deltar i, så kommer du att känna igen den här stabila grunden. Inget är ju nytt under solen, det är sant, men gammal visdom som varit bortglömd så länge har vi nu åter tillgång till och tack vare repetition av Angelic Reiki kanske du lättare kan tillgodogöra dig nygammal visdom som den multidimensionella varelse du är.

Det primära syftet med Angelic Reiki är att uppväcka oss, att väcka oss till vetskapen om vårt gudomliga jag genom den villkorslösa kärlekens gudomliga närvaro. Som du minns är Angelic Reiki så mycket mer än en ”healingmetod”, så sätt dig ner och läs igen och igen och igen... och nya aha-upplevelser uppenbarar sig inom dig. Tillåt dig att öppna hjärtat och villkorslöst ta emot energierna från Änglarnas ljus och känn samhörigheten, och låt dig utvecklas åt det håll din gudomliga Själ leder dig."


2021-11-09/ Ett inlägg jag skrev på FB i Ishnol Inspirationskällan.
  


En Kurs i Mirakler - ACIM                             Startar hösten 2022


Boken En kurs i mirakler, kanske mest känd som ACIM eller Kursen, är en bok för självstudier i andlighet och metafysik. ACIM förespråkar ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att se.

Den röda tråden genom texterna bygger på förlåtelse och villkorslös kärlek, att träna sig i att växla sitt tankemönster från egots rädslobegränsade synsätt till att mer vara i kontakt med det "rätta sinnet" genom att lyssna på hjärtats röst, vilket är villkorslös kärlek.


Hösten 2022 kommer en kombinerad on-line och fysisk kurs kunna erbjudas dig där vi tillsammans i grupp kommer att göra ACIM mer lättillgänglig och tillämpbar i vardagslivet. 

Mer information kommer framöver."Tänk om allt är en illusion och ingenting existerar?

Då har jag definintivt betalat för mycket för min matta."


- Woody Allen, amerikansk filmskapare