Kurskalender & datum

BETALNING AV KURSAVGIFTERNär du änmält dig till en kurs/workshop skickas en kursinbjudan, som även inkluderar uppgift om anmälningsavgift (500 - 800 SEK), till din mailbox.

Din plats bokas definitivt när anmälningsavgiften är betald till vårt

bankgiro 737-8540 eller via Swish 0707-424 447.


Anmälningsavgiften är inkluderad i hela kursavgiften och den gäller endast för den specifika kurs och kursdatum som bokas. Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. 


Observera att den resterande kursavgiften (vilken är återbetalningsbar vi avbokning av kurs)

skall vara betald senast 5 dagar innan kursstart

eller senast det datum som står angivet på den faktura du får dig tillskickad.


New Shamballa Workshops


14 - 18 april 2021, Kristianstad


Ingen är mer förvånad än jag över att det blir ytterligare New Shamballa workshops nästa år. När vi lyssnar till hjärtats visa röst och när vi gör oss villiga att vandra hjärtats väg kan vi bli mer än förvånade. 


Observera att ni måste vara minst fyra (4) deltagare, i annat fall ställs kursen in och skjuts fram till annat datum.


Angelic Reiki workshops.

Usui Reiki Masterutbildning


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yophiel

Mind-Body-Soul Quantum Healing 

- Yophielmetoden -

  * Steg 1: Mind

     Tankens helande kraft kvantnivå 

    - The magnetic frequency of thinking -

     

     6 - 7 februari 2021, Kristianstad

     

               

  * Steg 2: Mind & Body     

     Förlåtelsens- och den villkorslösa

     kärlekens helande kraft

      

     6 december 2020 & 10 januari 2021

     

           

  * Steg 3: Soul

     Själens helande kraft

     

     Enligt överenskommelse, Kristianstad  * Steg 4: Soul & Spirit

     Fortsättning med inriktning på

     Intuitive Healing/Wellness Coaching 

   

     Avslutande och certifierande del

     enligt överenskommelse i gruppen.

     

 
 .Starta eget kurs

- Låt din dröm bli verklighet -

Starta egen verksamhet inom det holistiska hälso-området. Utveckla din egen healing- och wellness mottagning.
Att starta och utveckla till exempel en Reiki-mottagning eller mottagning inom något annat hälsoområde är både ett spännande och lite utmande steg att ta. Den här kursen kan hjälpa

dig att våga ta de där stegen och sjösätta dina idéer, kunskaper och erfarenheter och våga tala

om att du finns; att du är redo att ta emot klienter för healing, energibehandling, sessioner, coaching, medial rådgivning etc.


Vi kommer under två kursdagar att gå igenom och belysa både praktiska, etiska och andliga aspekter av att arbeta som en professionell utövare inom komplementärmedicinens område. Det är viktigt

att få en förståelse för de andliga aspekter som faktiskt är involverade i att starta eget.

När det gäller att starta och utveckla en egen verksamhet är din intention - din avsikt - mycket viktig. Det gäller att skapa sig en positiv mental attityd till verksamheten. "Ditt sinne blir som en magnet", säger William Lee Rand.


Vad gäller det mer praktiska i att starta en egen praktik ska vi titta närmare på bland annat:

Lagstiftning inom området

Försäkringar 

Finansiering, affärsplan

Marknadsföring

Grundläggande bokföring (tips och råd)

Avgifter och synen på pengar

Stärkande av självkänsla & självförtroende

Konsten att sätta gränser

Personlig och andlig utveckling

Värderingar som medför framgång

Mentorskap

...och mycket, mycket mer


Något att börja fundera på innan du anmäler dig till kursen:

* Hur vill jag arbeta?

* Vilka människor/klienter vill jag attrahera?

* Vad är mitt huvudsakliga syfte med min   

   verksamhet?

* Hur kan jag skapa mig en trygg ekonomi även   

   inledningsvis?

* Hur kan jag kombinera mitt nuvarande arbete

   med min nya verksamhet?

* Hur många timmar är jag beredd att satsa på

   min verksamhet varje månad?

* Vilken omsättning behöver jag ha för att "gå

   runt" och även ha en inkomst?


Kursavgift: 2 800 KR inkl. moms


 
  

 

 

       

 

 

 

 

 

                          

  

 

 

 

Helig geometri workshop

Steg 1

12 - 13 december, 2020 Kristianstad

Fullsatt!27 - 28 februari, 2021 Kristianstad


 

Dröm- och symboltolkning, grundkurs


Observera att ni behöver vara minst fyra (4) deltagare, i annat fall ställs kursen in och skjuts fram till annat datum.


Kursavgift: 2 222 KR
Avancerad kurs i Drömtolkning,

fortsättningskurs - 1 dag


30 januari 2021, Kristianstad


Kursavgift: 

.


En Kurs i Mirakler - ACIM


Hösten 2022, Nyköping


Boken En kurs i mirakler, kanske mest känd som ACIM eller Kursen, är en bok för självstudier i andlighet och metafysik. ACIM förespråkar ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att se. Den röda tråden genom texterna bygger på förlåtelse och villkorslös kärlek, att träna sig i att växla sitt tankemönster från egots rädslobegränsade synsätt till att mer vara i kontakt med det "rätta sinnet" genom att lyssna på hjärtats röst, vilket är villkorslös kärlek.


Hösten 2021 kommer en kombinerad on-line och fysisk kurs kunna erbjudas dig där vi tillsammans i grupp kommer att göra ACIM mer lättillgänglig och tillämpbar i vardagslivet. 

Mer information kommer framöver.
"Tänk om allt är en illusion och

ingenting existerar?

Då har jag definintivt betalat för mycket för min matta."


- Woody Allen, amerikansk filmskapare

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright  ©  All Rights Reserved