Kurskalender & datum

BETALNING AV KURSAVGIFTER ska ske innan kursstart.


När du änmält dig till en kurs/workshop skickas en kursinbjudan, som även inkluderar uppgift om anmälnings-avgift (500 - 800 SEK), till din mailbox. Din plats bokas definitivt när anmälningsavgiften är betald till vårt bankgiro 737-8540 eller via Swish 0707 424 447.


Anmälningsavgiften är inkluderad i hela kursavgiften och den gäller endast för den specifika kurs och kursdatum som bokas. Vid återbud betalas avgiften inte tillbaka. 


Observera att den resterande kursavgiften (vilken är återbetalningsbar vi avbokning av kurs) skall vara betald senast 5 dagar innan kursstart eller senast det datum som står angivet på den faktura/kursinbjudan du får dig tillskickad.


Inga nya kurser startar under vårterminen, 

men hjärtligt välkommen tillbaka i  höst!


Du som redan påbörjat en utbildningsserie sedan tidigare har naturligtvis 

orubbade möjligheter att slutföra den utbildningen.
New Shamballa Workshops


Våren 2022, Kristianstad


Varmt välkommen till fem underbara dagar i New Shamballafrekvenserna nästa år!


Observera att ni måste vara minst fyra (4) deltagare, i annat fall ställs kursen in.Dröm- och symboltolkning, grundkurs


On-line utbildning med start senhösten 2021


Observera att ni behöver vara minst åtta (8) deltagare, i annat fall ställs kursen in och skjuts fram till annat datum.Avancerad kurs i Drömtolkning,

fortsättningskurs 


On-line utbildning med start våren 2022

Starta eget kurs, 2 dagar

- Låt din dröm bli verklighet -

Starta egen verksamhet inom det holistiska hälsoområdet. Utveckla din egen healing- och wellness mottagning.


Att starta och utveckla till exempel en Reiki-mottagning eller mottagning inom något annat hälsoområde är både ett spännande och lite utmande steg att ta. Den här kursen kan hjälpa

dig att våga ta de där stegen och sjösätta dina idéer, kunskaper och erfarenheter och våga tala

om att du finns; att du är redo att ta emot klienter för healing, energibehandling, sessioner, coaching, medial rådgivning etc.


Vi kommer under två kursdagar att gå igenom och belysa både praktiska, etiska och andliga aspekter av att arbeta som en professionell utövare inom komplementärmedicinens område. Det är viktigt att få en förståelse för de andliga aspekter som faktiskt är involverade i att starta eget.

När det gäller att starta och utveckla en egen verksamhet är din intention - din avsikt - mycket viktig. Det gäller att skapa sig en positiv mental attityd till verksamheten. "Ditt sinne blir som en magnet", säger William Lee Rand.


Vad gäller det mer praktiska i att starta en egen praktik ska vi titta närmare på bland annat:

Lagstiftning inom området

Försäkringar 

Finansiering, affärsplan

Marknadsföring

Grundläggande bokföring (tips och råd)

Avgifter och synen på pengar

Stärkande av självkänsla & självförtroende

Konsten att sätta gränser

Personlig och andlig utveckling

Värderingar som medför framgång

Mentorskap ...och mycket mer


Något att börja fundera på innan

du anmäler dig till kursen:


* Hur vill jag arbeta?

* Vilka människor/klienter vill jag attrahera?

* Vad är mitt huvudsakliga syfte med min            verksamhet?

* Hur kan jag skapa mig en trygg ekonomi

   även inledningsvis?

* Hur kan jag kombinera mitt nuvarande arbete

   med min nya verksamhet?

* Hur många timmar är jag beredd att satsa på

   min verksamhet varje månad?

* Vilken omsättning behöver jag ha för att "gå

   runt" och även ha en inkomst?


Kursavgift: 3 333 KR inkl. moms. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing 

- Yophielmetoden -


 

 

 

       


 Steg 1: Mind                     Tankens helande kraft på kvantnivå 

                                           - The magnetic frequency of thinking -

     

                                            2 - 3 oktober 2021, Kristianstad

                                           Det finns ett fåtal platser kvar!

     

               

 Steg 2: Mind & Body          Förlåtelsens- och den villkorslösa kärlekens 

                                             helande kraft

      

                                             

           

 Steg 3: Soul                       Själens helande kraft

     

                                           Kristianstad Steg 4: Soul & Spirit         Fortsättning med inriktning på Intuitive Healing &

                                           Wellness Coaching 

                                          Avslutande och certifierande del. Startdatum enligt                                                      överenskommelse i gruppen.                                                                                                             Intutition - känsla - instinkt - insikt - tanke

                                           

                                              * Lär dig lyssna bortom orden

                                              * Lär dig lyssna till din intuition - till ditt Högre Jag                                                                 * Upptäck hur läkande, stärkande, upplyftande och                                                                  positivt förändrande intuitiva coachingsamtal kan vara,                                                          både för den du har ett coachande samtal med och för dig                                                    som coach


                                          

                               


                        Helig geometri workshop - grundkurs


                               November 2021, Kristianstad (eller Nyköping)               

                        Helig geometri workshop - fortsättningskurs                                              "Mysterieundervisning"

                           Kristianstad

 .


        

                          En Kurs i Mirakler - ACIM       

                           

                              Hösten 2022Boken En kurs i mirakler, kanske mest känd som ACIM eller Kursen, är en bok för självstudier i andlighet och metafysik. ACIM förespråkar ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att se.

Den röda tråden genom texterna bygger på förlåtelse och villkorslös kärlek, att träna sig i att växla sitt tankemönster från egots rädslobegränsade synsätt till att mer vara i kontakt med det "rätta sinnet" genom att lyssna på hjärtats röst, vilket är villkorslös kärlek.


Hösten 2022 kommer en kombinerad on-line och fysisk kurs kunna erbjudas dig där vi tillsammans i grupp kommer att göra ACIM mer lättillgänglig och tillämpbar i vardagslivet. 

Mer information kommer framöver.


"Tänk om allt är en illusion och

ingenting existerar?

Då har jag definintivt betalat för mycket för min matta."


- Woody Allen, amerikansk filmskapare