Kurskalender & datum

NEWS

Helig geometri workshop

10 - 11 oktober 2020, Kristianstad

En underbar 2-dagars workshop i skapandets natur för dig som vill lära dig mer om: 

* Den skapande kreativa principen i hela universum som omfattar allt och oss alla, både i 

   mikrokosmos och i makrokosmos, på materiell, genetisk, subatomär, matematisk,

   musikalisk, parafysisk, superluminal och molekylär partikelnivå.

* Metatrons kub utifrån flera olika aspekter, likaså var i den fysiska världen du kan finna

  denna skapelsens allomfattande och heliga symbolsammansättning.

* Helig gemometri i byggnationer med mera.

* The Flower of Life.

* De Platonska kropparna.

* Universums matematik - talens relationer.

* Det gudomliga snittet.

* Kunskapen om helig geometri under flera årtusenden.

* De forntida eyptiska mysterieskolorna.

* Hur vi människor med våra energikroppar korrelerar till allt som är.


Allt är cirkulär energi, ända sedan begynnelsen... och in i eveigheters evigheter.


Kursen är öppen endast för dig som tidigare gått utbildningar i New Shamballa eller Angelic Reiki Master Teacher eller Yophie Mind-Body-Soul Quantum Healing, nivåerna 1 - 3. 


Kursavgift: 2222 kr

Specialerbjudande under år 2020: 1444 kr 


Angelic Reiki® Workshops


Kurs i Angelic Reiki® 1 & 2


13 - 15 mars 2021Kurs i Angelic Reiki® 3 & 4


17 - 19 april 2021Kurs i Angelic Reiki®

Professionell utövare


17 - 19 april 2020, Kristianstad


Angelic Reiki® Master Teacher Workshop


4 - 6 september 2020, KristianstadNew Shamballa Workshop


The Realisation of Heaven on Earth

           - Living as a Master -


5-dagars workshop


6 - 10 maj 2020, Kristianstad


19 - 23 augusti 2020, KristianstadDu som tidigare har gått kurser hos Ishnol Inspirationskällan är berättigad till 10% rabatt på denna kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yophie

Mind-Body-Soul Quantum Healing kurser

  * Steg 1: Mind

     Tankens helande kraft kvantnivå 

    - The magnetic frequency of thinking -

     

     Hösten 2020, Kristianstad

     

     eller enligt förslag om ni är en grupp 

     på minst  fyra (4) deltagare 


                  

  * Steg 2: Mind & Body     

     Förlåtelsens- och den villkorslösa

     kärlekens helande kraft

      

     29 februari - 1 mars 2020, Kristianstad

     

           

  * Steg 3: Soul

     Själens helande kraft

     

     14 - 15 mars 2020, Kristianstad  * Steg 4: Soul & Spirit

     Fortsättning med inriktning på

     intuitiv Wellness Coaching m.m.

     Avslutande och certifierande del

     enligt överenskommelse i gruppen

     25 - 26 april 2020, Kristianstad

 
NYTT! 

Yophie

Drömtydning

Mind-Body-Soul Dream Team


Enligt överenskommelse, Kristianstad


För dig som har gått grundkursen i Drömtydning & symboltolkning samt steg 1 - 3 i Yophie Mind-Body-Soul Quantum Healing

erbjuds en specialdesignad drömtydningskurs där vi höjer ribban än mer och koncentrerar oss på, och arbetar med, en alldeles speciell form av medvetna drömmar för vägledning och healing.

1 + 1 dag med egenträning emellan. 

 

 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

                          

  

 

 

 


Yophie

Helig geometri workshop


10 - 11 oktober 2020, Kristianstad


 

 


Yophie

Drömtydning- & symboltolkning


23 - 24 maj 2020, Kristianstad

med uppföljande och utvecklande återträff efter ca 3 månader

7 - 8 november 2020, Kristianstad

med uppföljande och utvecklande återträff efter ca 3 månader


Diplom ges efter 3 månaders egen-träning.

 

 

 

 

 

 

   

Usui Reiki Master utbildning


Tre hela dagar

16 - 18 oktober 2020, Kristianstad,

eller enligt överenskommelse

samt två (2) återträffar och fortsatt mentorskap efter behov.


Kursavgift: 9 100 kr inkl. moms


(För dig som tidigare har gått ART hos Ishnol Inspirationskällan är kursavgiften 7 200 kr inkl. moms)


Reikimasterutbildningen är för alla, även om Du för närvarande kanske inte har sett dig själv som Reikilärare. Alla har stor nytta och glädje av kursen. Det handlar både om djupare andlig och personlig utveckling. De högvibrerande ljusfrekvenserna är både helande, renande och vägledande.

Kursdagarna innehåller både teoretiska och många praktiska moment. Detta energiarbete samt initieringarna har naturligtvis även en utrensande effekt och det kan sätta igång inre processer, både mentala, emotionella och fysiska.


Förkunskaper: Reiki I och Reiki II

Du ska ha utövat Reiki både till dig själv och till andra, både fysiskt och på distans, under en period om minst ett (1) år.


Tio (10) Case studies - dokumenterade  behandlingar - skickas in före kursstart. Formulär för dessa Case studies sänds till dig i samband med den kursinbjudan du får.


För mer information om själva kursupp-lägget, hör gärna av dig!


Jag följer Reikiförbundets rekommenda-tioner i kursupplägget. 


***


Du som redan är utbildad Reikimaster hos Ishnol Inspirationskällan är varmt välkommen att vara med och repetera din kurs för endast 200 kr/dag. Har du gått din Reiki Master-utbildning någon gång under de senaste två åren erlägger du endast en symbolisk summa om 100 kr för alla tre dagarna.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  ©  All Rights Reserved