Hem

  Ishnol Inspirationskällan

          En källa till ökad livskvalitet,

          glädje och inspiration.

Välkommen till det oändliga Drömrummet

Det är i Drömrummet dina drömmar skapas,

det är i Drömrummet du återinträder när du

tolkar dina drömmar.Vidga ditt sätt att betrakta livet med hjälp av dina drömmar

och lev därmed livet som vaken, inte som sovande.


- Ewa


LYFT DIG MED HJÄLP AV DINA DRÖMMARS VISA BUDSKAP

TILL EN SANNARE VERSION AV DIG SJÄLV.


VAKNA UPP TILL HÖGRE MEDVETANDE OM DIG SJÄLV

OCH LÄR KÄNNA DITT SANNA JAG.

HÖJ DINA FREKVENSER OCH DIN MEDVETENHET.


Du har en inre kompass som leder dig rätt. Låt denna inre själsliga kompass visa dig vägen till oändlig visdom. Jag öppnar nu dörrarna till än fler DRÖMKURSER utifrån ett mer holistiskt och andligt perspektiv.  Du är varmt välkommen att kliva ombord på Drömtåget som tar dig med på en magisk och insiktsfull resa genom medvetandets gränslösa skikt där du förhoppningsvis finner många av de svar du söker.   


VAKNA, OCH LÅT DIG INSPIRERAS AV DINA DRÖMMAR.

FÖRSTÅELSEN AV DINA DRÖMMAR UTIFRÅN ETT HÖGRE PERSPEKTIV

KAN GE DIG NYCKELN TILL FRIHET, GLÄDJE OCH VÄLMÅENDE.

ÖPPNA DÖRREN TILL ETT RIKARE LIV.
“If you change, everything will change for you."- Jim Rohn

Business Philosopher

"En ny frihet, en ny glädje, en helt ny värld väntar på att öppna sig för dig, när du är villig att röra dig bort från de gamla begränsade mönstren, tankarna och idéerna - när du är villig att låta dig omformas."- Eileen Caddy

grundare av Find Horn

Undersök vad du verkligen älskar att göra och ägna sedan all din energi åt att göra det. När du gör det flödar rikedomen över i ditt liv, och alla dina önskningar uppfylls med lätthet och elegans.

Robin Sharma 

                       

 

    "Så under drömmars svärmeri,

där tanken löper utan tömmar,

var mänska efter sitt geni 

gör resor uti sina drömmar."


- Anna Maria Lenngren, poet (1754 - 1817)