Helig geometri

Några deltagaromdömen


"Bästa kursen!"  - Jonna

"Så intressant detta är!"  - Eva

"Tack, vilken fantastisk kunskap du förmedlar. Ser fram emot fortsättningen."  - Katarina

"Tusen tack för en underbar kurshelg!"  - Anne

"Tack för en superhelg!"  - Camilla

Helig geometri


"Geometri är kunskapen om det evigt existerande.

Kan vi överhuvudtaget förstå oss själva eller förstå varför vi är här, om vi inte söker formen som skapade oss och  universum?"

- Pythagoras (ca 570 - ca 495 f Kr)
Jag erbjuder inte längre kurser i

Helig geometri med anledning av att Drömkurserna och andra livsprojekt får ta betydligt större plats

än tidigare."Moment after moment,

everyone comes out

from nothingness.

This is the true joy of Life."

- Shunryn Suzuki, Zen Master

DET GYLLENE SNITTET

       - The Golden Ratio - 


Hur kommer det sig att de flesta utav oss upplever något som särskilt vackert och harmoniskt? Är det en slump att så många människor fascineras av Leonardo da Vincis berömda målning Mona Lisa


Vad är det som ständigt återkommer i naturen på olika vis, i målningar, i gamla katedraler, kyrkor och moskéer, i Athenas tempel Parthenon, i de flertusenåriga pyramiderna i Egypten, i de platonska kropparna, i Fibonaccis talföljd med mera?


Det är det gyllene snittet Phi 1,618.         


"In the beginning it was six."


* The Flower of Life - vad döljer sig däri?

* Vilken dold information om hela skapelseprocessen finns där?

* The Egg of Life?

* The Tree of Life?

* Lär dig mer om Metatrons kub med dess för hela universum

   viktiga informationssystem och nyckeln till djupare kunskap om

   allt som är.

* Lär känna de plantonska kropparna, de är även en del av dig.

* Lär dig mer om det gudomliga snittet och om helig geometri och

   heliga symboler genom tiderna, helig geometri inom konst, 

   arkitektur och musikaliska kompositioner...

* Lär dig mer om planeternas heliga geometri...Vi människor korrelerar till allt som är med våra energikroppar

och den heliga geometrin finns även inom oss,

det är så vi är skapade.

Vad vore universum, du och jag, utan helig geometri? 

Intet.

Utan helig geometri, inget liv.


I Skapelsen, i allt som är, finns ett storslaget och gudomligt tal som kallas för det Gyllene snittet - the Section Divine - the Golden Ratio.

Det talet är phi; 1,618.

Helig geometri vibrerar i frekvenser bortom vår tredimensionella  verklighet. 

Meditera med heliga geometriska symboler        

I de forntida kulturerna förstod man vikten av naturlig harmoni och naturligt skapande. Man förstod och respekterade det geometriska och matematiska förhållandet i allt – det gudomliga snittet – och hur det ena stod i relation till något annat, till exempel hur en byggnads höjd stod i relation till dess bredd och så vidare och hur dess skapelse påverkar oss levande varelser.


Men i den moderna tid vi lever i har vi blivit mer och mer frånkopplade från naturens rytm. Den här obalansen och frånkopplingen kan påverka oss negativt och leda till ohälsa; både fysiskt, emotionellt, mentalt men även andligt. Stressnivåerna inom oss ökar alltmer.  

Att meditera över heliga geometriska symboler, såsom the Flower of Life, Metatrons kub för att bara nämna några exempel, kan skapa anpassning till den naturliga balansen och rytmen igen.  Det är ett sätt för kroppen, sinnet och själen att anpassa sig till de helande frekvenserna i dessa sakrala former och i sin tur upplever vi mer harmoni inom oss.Det Gyllene snittet är inneboende i allt levande oavsett om det tillhör växt- eller djurriket eller Människan...Överallt finner du helig geometri;

i makrokosmos likväl som i mikrokosmos, i den fysiska världen och i den metafysiska världen.
ALHAMBRA PALATSET


Morernas kunskap inom helig geometri, symmetri och avancerad matematik kan vi finna i det mycket imponerande byggnads-verket Alhambra i Granada, Spanien.