Kontakt

Kontakt

Ewa Olsson Hermansson

reikiewa@gmail.com


Drömmen är högsta formen

av vakenhet och kan vara mycket helande.

Hjärtligt välkommen till mina kurser!


Medlem i 

"Stå stark i din sanning.

Dölj inte för världen, räds inte världen. Låt världen få ta del av din visdom,

ty sådan är din uppgift här."