Om mig

Den nya vägen.

Jag sökte vägen till sanningens källa. Jag fann den vägen inom mig med hjälp av mina drömmar, och någonstans - i min själ - vet jag att vägen varit känd för mig hela tiden.


Min Själ har hörsammat en inre kallelse om att skapa nytt i min verksamhet  och i mitt kursutbud. 

"Då måste jag visa mig modig och skrida framåt på nya vägar, 

nya och till och med icke kartlagda vatten, utan någon rädsla."

"Den som ser utåt drömmer. Den som ser inåt vaknar."

 - Carl Gustav Jung 

Ewa Olsson Hermansson


Founder & Teacher of Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing Academy

Diplomerad Stresscoach med mental träning (NLP)

Wellness Coach

Reconnective Healing® Practitioner

Reikimaster/Reikilärare

Teacher of New Shamballa

Angelic Reiki® Master Teacher

Teacher of the Wisdom of Metatron

Dream Interpretor

Lärare i Helig Geometri 


De sju tidlösa principerna för ett upplyst liv


1. Ta kontrollen över dina tankar

2. Följ ditt livsändamål

3. Utöva kaizen (förbättring)

4. Lev disciplinerat

5. Respektera din tid

6. Tjäna andra utan själviska motiv

7. Välkomna nuet
Min påbörjade vandring 


Jag har haft den stora förmånen att genom mina workshops, coaching- och healingsessioner fått följa hundratals underbara kursdeltagare och klienter längs deras utvecklingsvägar i livet.

En gemensam nämnare, som lyst sitt alldeles särskilt klara ljus genom alla dessa olika möten, är drömmars betydelse och deras inverkan på människors personliga och andliga utveckling. Att rätt förstå sina drömmar kan även vara djupt läkande. Drömmarna finns där alltid som en inre vägvisare och primär guide för oss alla. Vi behöver bara ge våra drömmar lite mer upp-märksamhet och öka förståelsen för deras innebörd.


Under drygt tjugo års tid har jag arbetat med både egna och andras stressrelaterade "problem". Framförallt är det tankens läkande kraft som varit det dominerande verktyget i verktygslådan, men likaså drömtolkning och drömvägvisning

I drömmarna blir vi verkligen varse vilka attityder vi har, vilka tankemönster, präglingar, nedärvda programmeringar och  rädslor vi bär på. Allt detta som hindrar oss från att blomma ut till den fantastiska skapelse som vi alla egentligen är. Vi är så mycket mer än vad vi verkar vara och när vi förändrar våra tankar förändras våra känslor; när våra känslor förändras så förändras hela vår världsbild.


"Vi är andliga varelser som har mänskliga upplevelser."

 

- Pierre Teilhard de Chardin


Jag vill nog påstå att drömmarna ger oss en nödvändig kompass för att vi  lättare ska kunna navigera rätt i våra liv, bortom den begränsande illusionen som vi i vaket tillstånd skapat oss.  


 

"När vi förändrar vårt tanke- och känslomönster kan vi till och med

förändra vår genetiska uppsättning." 


- Bruce Lipton 


I början av 2000-talet utbildade jag mig i mental träning (stresscoaching) hos professor Lars-Erik Uneståhl vid Skandinaviska Ledarhögskolan. Sedan dess har jag varit verksam som stresscoach och wellnesscoach, ofta i kombination med Reiki- och Angelic Reikisessioner för än mer bestående stressreducering, återhämtning och välmående.

Under senare år har jag skapat ett eget utbildningssystem i stresshantering/coaching och personlig utveckling:Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing.


Kunskap om Helig geometri är något jag haft stor användning av i samband med drömtolk-ningar, för vad vore du och jag utan Helig geometri? Intet. Utan helig geometri, inget liv.

Kunskapen om Helig geometri ingår numera som ett naturligt inslag i mina Drömkurser.


"Ingen okunnig i geometrin må träda in under mitt tak."


- Platon (428 - 348 f Kr)

"När Gud talar används alla till buds stående medel,

vari drömmarna naturligtvis inräknas."


En tidig morgon härförleden vaknade jag av en telepatiskt överförd fråga som ställdes till mig från högre sfärer:

"Vet du vilken väg du ska gå?"

Jag trodde då att jag visste. Det visade sig senare att jag stod i ett vägskäl som jag först inte såg, men när jag lyssnade till min själ såg jag Vägen. Längs den vägen finns även drömmar-nas språk.


"Follow that lights you up and you'll

light up the world."


- Rebecca Campbell


Konceptet Yophiel Mind-Body-Soul Quantum Healing interagerar alldeles naturligt med Drömkurserna. Förhoppninsvis kan denna speciella kompass - drömmarnas språk - även vara ett hjälpmedel för Dig till att lättare finna Vägen utan att behöva göra så många irrfärder dessförinnan.


"The distance between your Dreams and reality

is called action.."


- Okänd


Mina utbildningar


Egyptologi


Stresscoaching genom mental träning


Reiki I och II

ART - Advanced Reiki Techniques

Reiki Master Teacher


Angelic Reiki® 1 & 2 och 3 & 4

Angelic Reiki® Professional Practitioner

Angelic Reiki® Master Teacher


New Shamballa

Master Healer and Teacher


Golden Heart of Merkabah of Creation

Basic Practice


The Wisdom of Metatron

Teacher


Reconnective Healing


Energimedicin


A Course in Miracles 

(via The Teachers of God Foundations' utbildningar samt egenstudier som ständigt pågår år efter år)


Certified Angel Card Reader"Du måste lära dig de andliga lagarna och följa dem exakt. Du kan inte anpassa dem till ditt gamla sätt att tänka.

Du måste lära dig och rätta dig efter det nya språket, och när du gör det, kommer 'magikern' att visa sig i ditt nya liv."


                                                   - Louise L. Hay
"With our thoughts we   create the world."


                                             - Buddha 

Några av mina lärare


Fil. Dr.  Lars-Eric Uneståhl 

Dr. Eric Pearl

Christine Core

Liliann Gustavsson

Ulla Fagerås

Bertil Wosk

Ros Place